اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس رحیمی نژاد

عباس رحیمی نژاد

عباس رحیمی نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117477
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی :  شخصیت ، هویت ، روانشناسی دین

تحصیلاتفعالیت های اجراییمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بتول عقلمندورنیاب بررسی رابطه منابع معنای زندگی با انوع بهزیستی با توجه به نقش متغیر تعدیل گر تعهد سازمانی و رضایت شغلی در معلمان کارشناسی ارشد
سید یونس اندیشه رابطه ابعاد و منزلت های هویت با انواع بهزیستی و معنای زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان افغانستانی نقش تعدیل کننده سکونت در ایران کارشناسی ارشد
فرزانه بادینلو بررسی تداخل تکلیف دو گانه در افراد نیمکره راست برتر و نیمکره چپ برتر کارشناسی ارشد
احمدعلی قنبرزاده سماکوش بررسی رابطه میزان پیوند با انجمن، دینداری و معنای زندگی با کیفیت زندگی و نگرش نسبت به مواد مخدر در اعضای انجمن معتادان گمنام کارشناسی ارشد
علی قیومی نایینی بررسی رابطه دلبستگی به والدین، دلبستگی به خدا و هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان تیزهوش کارشناسی ارشد
زهرا گله بررسی ساختار عاملی کارکرد هویت من و رابطه آن با ابعاد هویت و انواع بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد
زهرا هاشم نژاد سایکوبیوگرافی شهید سلیمانی کارشناسی
علی همتی نژاد رابطه منزلت های هویت ،سبک های هویت و ابعاد هویت با کارکرد هویت دانشجویان کارشناسی ارشد
قدرت ایمانی زاده شناسایی منزلت های هویت بر حسب ابعاد شخصیت و رابطه آن با سلامت روان ، مقایسه نوجوانان شهر و روستا کارشناسی ارشد
سعیده لرستانی بررسی رابطه هویت بین فردی و عقیدتی با بهزیستی هیجانی،روانی و اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد
مجید اینانلوشویکلو مقایسه حساسیت اضطرای ، نوروز گرایی ، استرس و سبک های مقابله در بیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی در استان قزوین کارشناسی ارشد
مجید جامه بزرگی بررسی رابطه ابعاد هویت،منزلتهای هویت تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی با سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول کارشناسی ارشد
سیدابوالفضل میررضی پژوهش کارشناسی
امید محمدی بررسی اکتشافی پیش بینی سلامت روان بر اساس هدف در زندگی ، سبکهای هویت و هویت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد
محسن پاک نژاد ارائه مدل روان شناختی تبدیل درد حاد به مزمن در کارگران سانحه دیده شرکت ایران خودرو - یک مطالعه آینده نگر دکتری
محبوبه رحیمی جعفری بررسی رابطه سبک های هویت با بهزیستی لذت گرایانه و فضیلت طلبانه با نقش واسطه ای تعهد و پذیرش هویت دینی کارشناسی ارشد
سید زهیر سیاه پوش رابطه سبکهای هویت و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان کارشناسی ارشد
سمیه صلحی بررسی تحولی ابعاد هویت و معنای زندگی در دانشجویان کارشناسی ارشد
اسماعیل یزدانی رابطه بین بهزیستی روانی و هویت ملی با نگرش به مهاجرت کارشناسی ارشد
محسن زالی زاده بررسی رابطه سبک های هویت و معنای زندگی با نقش واسطه ای هویت دینی ، تعهد و هدف زندگی دانشجویان کارشناسی ارشد
معصومه ابراهیم بررسی تأثیر اجرای آموزش فلسفه برای کودکان بر سبک‌ها و ابعاد هویت در دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
معصومه ابراهیم بررسی تأثیر اجرای آموزش فلسفه برای کودکان بر سبک‌ها و ابعاد هویت در دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
سارا اسکندری بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد موسیقایی، اضطراب و توجه نوازندگان سه تار کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
حیدر اسلامی شهربابکی بررسی میزان اثربخشی مداخله روانی-آموزشی بر شاخص های سلامت در زنان چاق دکتری دانلود 1387/02/27
محمد حسین اطهاری نیکو روان همبستگی پتانسیل وابسته به رویداد (ERP) و عملکرد دیداری شنیداری (IVA) کودکان بیش فعال/کم توجه و کودکان سالم کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
مصطفی اکبری Cluster Analysis of Identity Status and Their Relationship with Positive and Negative Psychological Functions in Afghan Students کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/28
علی امامی لنگرودی رابطه معناداری زندگی، فقدان معنا و جستجوی معنای زندگی با بهزیستی روانشناختی، اجتماعی و عاطفی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
کبری ایمان نژاد بررسی رابطه الگوهای ارتباطی با سلامت روانی و رضایت زناشویی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/18
محسن پاک نژاد Prospective study of the psychological model in transition from acute to chronic pain at IKCO workers after work-related injuries دکتری دانلود 1393/06/15
نازنین تنهایی بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
محمدرضا جباری پیش‌ بینی سبکهای رهبری و مهارتهای ارتباطی مدیران براساس طرحواره‌های شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
عادل جعفری رابطه ی هوش عمومی ، شفقت خود ، خودشناسی انسجامی و خودمهارگری با عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/7
ریحانه یحیایی Releation between five factors of personality and meaning in life, the crisis of meaning and the meaning of life کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
فرانک حیدری بررسی رابطه راهبردهای مقابله و بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/14
فاطمه حمداله پور نقش تعدیل‌کننده فرآیندهای خودشناختی در ارتباط کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
ساناز خمامی بررسی عملکرد اجتماعی ومیزان شدت علائم افسردگی قبل و بعد از تحریک مکرر مغناطیسی ازروی جمجمه(rTMS)دربیماران دچار اختلال افسردگی عمده کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/26
ساناز خمامی بررسی عملکرد اجتماعی ومیزان شدت علائم افسردگی قبل و بعد از تحریک مکرر مغناطیسی ازروی جمجمه(rTMS)دربیماران دچار اختلال افسردگی عمده کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/26
فاطمه دهقانی آرانی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر سلامت روان و الگوی امواج مغزی بیماران وابسته به مواد افیونی تحت دارو درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
الهام راد بررسی پیش بین اثراسترس ادراک شده و سبک های مقابله ای بر میزان ولع مصرف مواد در بین افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
فاطمه رضوی ارزیابی و مقایسه ارتباطات فضایی و توانایی بازشناسی در نوجوانان خلاق و غیر خلاق 31 تا 31 سال با در نظر گرفتن جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
زهرا رمضانی بررسی رابطه حمایت اجتماعی خانواده و دوستان و طول مدت عضویت در انجمن معتادان گمنام ( na) با کیفیت زندگی اعضای این گروه کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/19
پگاه زارعی تل اباد Dialogicality, Integrative Self- Knowledge, Mindfulness and the construction of Identity کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
اسماعیل یزدانی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و مولفه های هویت ملی با نگرش به مهاجرت در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
فریبا زرانی اثر بخشی مدل IMB بر میزان پیروی بیماران قلبی-عروقی تحت عمل بای پسCABG دکتری دانلود 1386/12/13
ناهید سادات برسی اکتشافی خوشه های هویت من و رابطه آن با کارکرد مثبت و منفی روانشناختی کارشناسی ارشد 1390/06/22
ناهید سادات برسی اکتشافی خوشه های هویت من و رابطه آن با کارکرد مثبت و منفی روانشناختی کارشناسی ارشد 1390/06/22
ناهید سادات بررسی اکتشافی خوشه های هویت من و رابطه آن با کارکرد مثبت و منفی روان شناختی کارشناسی ارشد
مهرنوش ساعدی نقش واسطه ایی هویت تحصیلی بین سبک های هویت و سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
زهیر سیاه پوش رابطه سبکهای هویت و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/09
اعظم سعیدیان نقش واسطه ای منزلت های هویت بین شخصی در رابطه با ترس از صمیمیت و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1393
اعظم سعیدیان نقش واسطه ای منزلت های هویت بین شخصی در رابطه با ترس از صمیمیت و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1393
بهزاد شالچی بررسی الگوی qEEG در حل تداخل تکلیف دوگانه بر مبنای برونگرایی و درونگرایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
وحید صادقی فیروزآبادی بررسی عوامل دکتری دانلود 1391/11/09
وحید صادقی فیروز آبادی بررسی عوامل جمعیت شناختی، روان شناختی، الکتروفیزیولوژیایی و طبی برای ارایه مدل پیش بینی طول مدت بستری در بیمارستان پس از جراحی پیوند بای پس عروق کرونری دکتری دانلود 1391/11/18
محمدامین طاهرپور اثر بخشی tDCS و تمرین بهشیاری بر ولع مصرف و کارکردهای شناختی و سلامت روان در افراد با اختلال سوء مصرف مواد کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
صمد عابدی تحلیل عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی در درس علوم براساس داده‌ها و نتایج مطالعه TIMSS-R و ارائه الگویی جهت پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی‌آنان کارشناسی ارشد دانلود 1383
علیرضا عارفی فرد رابطه سازگاری تحصیلی و سبکهای هویت با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
علیرضا عارفی فرد رابطه سازگای تحصیلی و سبک های هویت با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد
علی عبدالامیر نقش دینداری و تمایل به فرزندآوری در رضایت زناشویی در زوجین ایرانی و عراقی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
بتول عقلمند ورنیاب Investigating the relationship of Sources of meaning in life with well-being considering the moderating role of commitment and job satisfaction of teachers کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سمیه علی مددی بررسی رابطه هویت بین فردی و هویت دینی با نقش جنسیتی دانشجویان کارشناسی ارشد
ایلیا غنی زاده مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانی سود مصرف کنندگان مواد مخدر پیش و پس از درمان نگهدارنده با متادون کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرزاد فرهودی بررسی تاثیر مصاحبه ی انگیزشی گروهی بر کاهش میزان ولع و تکانشگری در بیماران تحت درمان با متادون کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/28
فاطمه قراگوزلو بررسی سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال اول تا سوم و رابطه حمایت اجتماعی خانواده دوستان آن کارشناسی ارشد
مریم قلعه بان بررسی و مقایسه ناگویی خلقی و خود تنظیم گری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد غیر مبتلا کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
احمد علی قنبرزاده سماکوش بررسی رابطه میزان پیوند با انجمن، دینداری و معنای زندگی با کیفیت زندگی و نگرش نسبت به مواد مخدراعضای انجمن معتادان گمنام کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
معصومه کریمی مقایسه ناگویی خلقی و خوش هیجانی در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/06
معصومه کریمی مقایسه ناگویی خلقی و خوش هیجانی در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/06
خدایار گودرزوند چگینی بررسی رابطه سلامت روانی با پایگاه قدرت مدیران مدارس شهر قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
محمد رضا لمسه چی The relationship between Identity Statuses, Sex Roles and Mental Health in Adolescents کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
محمد جواد مژدهی نقش تعدیل‌کننده فرآیندهای خودشناختی در رابطه‌‌ی پرخاشگری با سلامت روان معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
زهرا نوری بررسی تاثیر استفاده از راهبرد خودنظارتی توجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانش آموزان سندرم داون کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/12
امیر نوری زاده تبیین فلسفه تربیتی نهضت عاشورا در سیره و کلام امام حسین (ع) و تحلیل محتوای دروس و فعالیت‌های تربیتی مدارس براساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/30
ثنا نوری مقدم پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی و ویژگی های شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/08
داود هزاره ای بررسی خصیصه های روان سنجی پرسشنامه غربالگری غیر مستقیم سوء مصرف مواد نسخه سوم (SASSI-3) در دانشجویان افغانستان کارشناسی ارشد
علی همتی نژاد Relation of Identity status, Identity styles and Identity dimensions with Identity Functions of students of university کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حمزه احمدیان بررسی رابطه ابعاد شخصیت و منزلت های هویتی من کارشناسی ارشد دانلود 1384
شیدا آذری تعیین و مقایسه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری کوتاه مدت با درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برمشکلات روان شناختی و میزان پرخوری افراد مبتلا به اختلال پرخوری کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
قدرت ایمانی زاده Identifying identity statuses on personality dimensions and their relation with mental health: comparing rural and urban adolescents کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/30
مجید اینانلو شویکلو مقایسه حساسیت اضطرابی ، نوروز گرایی، استرس و سبکهای مقابله در بیماران دارای نشانگان روده تحریک پذیر و افراد عادی در استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
سید یونس اندیشه The relationship between Identity dimensions and Identity Status with well-being , meaning of life, depression, anxiety and stress in Afghan students: the moderating role of housing in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/13
جواد یاوری رابطه ابعاد شخصیت قضات و نگرش آن ها نسبت به متهمان با تصمیم گیری قضایی در پرونده های سرقت دکتری دانلود 1396/06/15
فرزانه بادینلو رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد کمال گرایی مثبت ومنفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/08
فاطمه بسطامی بررسی روایی و اعتبار مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF ) وارزیابی روایی افزایشی آن دکتری دانلود 1387/11/07
مریم پاینده بررسی پیش بین علایم بیماری واحساس سرزندگی بر اساس فرآیندهای خودشناختی و رفتارهای سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/16
مجید جامه بزرگی رابطه ابعاد هویت، منزلتهای هویت تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی باسازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
میترا چشمه نوشی بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
ریحانه یحیایی رابطه پنج عامل شخصیت با معنای زندگی، بحران معنا و منابع معنای زندگی در دانشجویان ایرانی و خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
روح اله حدادی بررسی تأثیر آموزش گروهی کنترل تکانه بر کاهش تکانشگری، ولع مصرف، و شدت اعتیاد بیماران مصرف کننده کراک تدخینی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/13
مخمد مهدی حسینی بررسی نحوه سازمان یافتگی هویت مذهبی و مدرن و رابطه آن با بهزیستی در نسل جوان مذهبی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
مهدی رحمانی بررسی تحولی ابعاد هویت و هویت تحصیلی و رابطه آن ها با سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
محبوبه رحیمی جعفری بررسی رابطه سبک های هویت با بهزیستی فضیلت طلبانه و لذت گرایانه با نقش واسطه ای هویت دینی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
فاطمه رضوی evalution and comparison of space communicatin and cognitive ability in creative and non creative adolecents 13 to 15 years taking in to account gender as moderating variable کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
زینب زارعی نژاد بررسی رابطه بین سطح تحول من و سبک های دفاعی با رضایت زناشویی در دبیران شهرستان ساوجبلاغ کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
محسن زالی زاده بررسی رابطه سبکهای هویت و معنای زندگی با نقش واسطه ای هویت دینی، تعهد و هدف زندگی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/29
امین زفیعی پور مقایسه اثربخشی روش‌های درمانگری بیوفیدبک و کگل در درمان بی‌اختیاری ادراری فوریتی و ارتقاء کیفیت زندگی زنان دکتری دانلود 1394/04/23
سید مصطفی سالاری بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین در بهبود سبک های والدگری و کاهش رفتار های برون ریزانه دانش آموزان 10 تا 12 ساله شهرستان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
سولماز سعیدی حقی رابطه کارکرد‌ خانواده و منزلت‌های هویت من دانشجویان با مهارت‌های زندگی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
همایون شاهمرادی بررسی نقش تعدیل‌کنندگی سبک‌های دلبستگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
رزا شفیعی نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
سپیده صالحی بررسی عوامل روانی پیش بینی کننده موفقیت در کاهش وزن زنان چاق کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/06
سپیده صالحی بررسی عوامل روانی پیش‌بینی‌کننده موفقیت در کاهش وزن زنان چاق کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
زینب طاهری بررسی رابطه جهت گیری دینی و سلامت روان با نقش تعدیل کننده فردگرایی-جمع گرایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/08
سودابه عاشری بررسی رابطه سن وتحصیلات والدین وپایگاه اقتصادی با سطوح تحول من در دانش آموزان دختر 10تا13ساله کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
بتول عقلمند ورنیاب بررسی رابطه منابع معنای زندگی با انواع بهزیستی با توجه به نقش متغیر تعدیل گر تعهد سازمانی و رضایت شغلی در معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سمیه غلامی جلیسه نقش جهت گیری مذهبی والدین در سبک های فرزند پروری و خشونت خانوادگی کارشناسی ارشد دانلود 1386
لادن فتی تعیین و مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت با درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر مشکلات روان شناختی و میزان پرخوری افراد مبتلا به اختلال پر خوری کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
نعیمه قمیان Internet addiction in 20 To 40 users, the role of identity styles, commitment and early maladaptive schemas کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
علی قیومی بررسی رابطه دلبستگی به والدین، دلبستگی به خدا و هوش‌معنوی با بهزیستی روانشناختی، هیجانی و اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
کیومرث کریمی بررسـی رابطه سبک های دلبستـگی و ابعاد شخصـیت کارشناسی ارشد دانلود 1384
سارا کشاورز مقدم The Effect of Elicited Emotion on Heart Rate Variability; Evaluating the Moderating Role of Bio-behavioral Risk Factors, Personality Disorders and Attachment Styles. دکتری دانلود 1396/11/23
زهرا کیهانی فیض رابطه ادراک نوجوانان از تعارض بین والدین وراهبردهای حل تعارض با والدین با مشکلات رفتاری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
کیومرث گراوندی رابطه استرس شغلی و ابعاد شخصیت با سلامت روانی پرستاران کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا گله بررسی ساختارعاملی کارکرد هویت من و رابطه ی آن با ابعاد هویت و انواع بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/17
سعیده لرستانی بررسی رابطه هویت بین فردی و عقیدتی با بهزیستی هیجانی روانی و اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/12
امید محمدی بررسی اکتشافی پیش بینی سلامت روان براساس هدف درزندگی ،سبک هویت وهویت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
جمشید محمدی «نقش علائم اختلالات روانی و رضایت از زندگی والدین در تبیین اختلالات روانی دانش آموزان» کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
مهدی مرادی The relationship between parental perception with religious beliefs: کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
یدالله مهری بررسی رابطه ارضا نیازهای بنیادین روان¬شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خود¬مهارگری و شاخص¬های سلامت روان (اضطراب، افسردگی و فشار روانی) با عملکرد شغلی معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
فائزه موفق مقایسه رابطه هوش شناختی و عاطفی با ارتکاب جرم در زنان مجرم و غیر مجرم شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1386
بهروز ناظمی پور بررسی رابطه سبک های هویت ومنزلت های هویت تحصیلی با سازگاری دانش آموزان : بررسی نقش واسطه ای تعهد کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/13
داوود هزاره ای بررسی خصیصه های روانسنجی پرسشنامه غربالگری غیر مستقیم سوء مصرف مواد نسخه سوم (3-sassi ) در دانشجویان افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی شخصیت 5101372 2 26 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
روانشناسی شخصیت 5101372 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
روان شناسی شخصیت پیشرفته 5101475 2 21 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
نظریه های شخصیت 5106066 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
فرهنگ و سلامت 5106142 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روانشناسی شخصیت 5101372 2 26 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روانشناسی شخصیت 5101372 2 16 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 02 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
روان شناسی دین 5106197 2 07 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق در روان شناسی 5106017 3 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فرهنگ و سلامت 5106142 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روانشناسی شخصیت 5101117 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روانشناسی شخصیت 5101372 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق در روان شناسی 5106017 3 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 05 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 06 هرهفته پنج شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
شخصیت: مفاهیم و پژوهش ها 5106154 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مباحث اساسی در روان شناسی 1 5106132 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه های شخصیت 5106066 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
پژوهش عملی 1 5106026 2 04 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2