اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی مقدم زاده

علی مقدم زاده

علی مقدم زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : آزمون‏ سازی ساخت و اعتباربخشی آزمون، نظریه اندازه ‏گیری سوال – پاسخ، نظریه اندازه‏ گیری کلاسیک، تعمیم ‏پذیری+ هم ترازسازی مدل‏‏یابی

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد احمدی ده قطب الدینی تحلیل سوالات آزمون سواد خواندن پرلز 2011 از حیث سوگیری‌ های سازه، سوال و تغییرناپذیری واریانس خطا دکتری دانلود 96/11/16
محمد احمدی ده قطب الدینی تحلیل سوالات آزمون سواد خواندن پرلز 2011 از حیث سوگیری‌ های سازه، سوال و تغییرناپذیری واریانس خطا دکتری دانلود 96/11/16
مهدیه اسدی Designing a Framework for Strategic Human Resource Development based on the CIIP Framework Case Study: National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) دکتری دانلود 1397/11/23
حمیدرضا افروز مفهوم سازی و ساخت ابزار سنجش درگیری تحصیلی : ارائة یک الگوی بومی دکتری دانلود 1398/02/14
میثم یاوری کاتب رواسازی و اعتبار یابی نسخه فارسی پرسشنامه تصویر سازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) با توجه به نظریه جدید سوال پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
میثم یاوری کاتب رواسازی و اعتبار یابی نسخه فارسی پرسشنامه تصویر سازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) با توجه به نظریه جدید سوال پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
میلاد بهزادی شیخ بررسی تاثیر جو روانشناختی سازمانی بر رفتارهای مطلوب شغلی، با نقش میانجی اشتیاق شغلی در آموزگاران مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
میلاد بهزادی شیخ بررسی تاثیر جو روانشناختی سازمانی بر رفتارهای مطلوب شغلی، با نقش میانجی اشتیاق شغلی در آموزگاران مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
حسن تقییان Developing and Validating a Cognitive Diagnostic Persian Literacy Test for Assessing Verbal Communication in sixth Grade Students دکتری دانلود 1396/12/22
حسن تقییان Developing and Validating a Cognitive Diagnostic Persian Literacy Test for Assessing Verbal Communication in sixth Grade Students دکتری دانلود 1396/12/22
صدیقه تیموری پیش‌بینی نشانه‌های استرس پس ضربه‌ای بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی: نقش تعدیل‌کننده استحکام من و حمایت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
الهه حامدی نیا اثربخشی برنامه ی توانمند سازی مقابله ای بر کاهش استرس فرزند پروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
الهه حامدی نیا اثربخشی برنامه ی توانمند سازی مقابله ای بر کاهش استرس فرزند پروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
محمد دهقانی Accurate Improvement in estimation of student’s abilities in Nation Wide Exam by using background variables (School Educational Recordes) دکتری دانلود 97/7/3
پوریا رضا سلطانی عوامل مؤثر بر برازش الگوی پاسخ دانش‌آموزان در مطالعه تیمز 2015 دکتری دانلود 1397/06/21
پوریا رضا سلطانی عوامل مؤثر بر برازش الگوی پاسخ دانش‌آموزان در مطالعه تیمز 2015 دکتری دانلود 1397/06/21
ثریا زارعی Differential item function of entrance examination 2015 based on gender and peovince کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محسن سالاری سلاجقه بررسی رابطه کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی در افراد وابسته به مواد افیونی: نقش میانجی گری خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
صبا سروی the relationship between academic engagement and academic performance among students at Tehran University Technical College 95-94 school year. کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
راضیه صفاری فرد اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
راضیه صفاری فرد اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
مسعود طاهریان Post traumatic growth modeling based on attachment to god, psychological capital components and emotional intelligence in people with visual impairment کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مسعود طاهریان Post traumatic growth modeling based on attachment to god, psychological capital components and emotional intelligence in people with visual impairment کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
طاهره سادات علوی Construction and standardization of screening tool the possibility of divorce damage in applicants marriage(Based on classical theory and comparison with item response theory) دکتری دانلود 1397/06/31
طاهره سادات علوی ساخت و استاندارد سازی ابزار غربالگری احتمال آسیب طلاق در متقاضیان ازدواج (بر اساس نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نظریه سوال پاسخ) دکتری دانلود 1397/06/31
سمیه کاوه Selecting an Appropriate Model to link scores of Academic achievement with National University Entrance Examination دکتری دانلود 1397/09/07
سمیه کاوه Selecting an Appropriate Model to link scores of Academic achievement with National University Entrance Examination دکتری دانلود 1397/09/07
سمیه کاوه Selecting an Appropriate Model to link scores of Academic achievement with National University Entrance Examination دکتری دانلود 1397/09/07
رضا کمالی مهاجر Developing and Validating a Tool for Assessing Elementary Students' Subjective Well-being: A Mixed Method Research کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
پروانه لطفی نقش شبکه های اجتماعی آموزشی در بهبود یادگیری و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
پروانه لطفی نقش شبکه های اجتماعی آموزشی در بهبود یادگیری و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
شاهین معروف خانی پیش‌بینی موفقیت شغلی درونی و بیرونی بر اساس ویژگی‌های سخت‌کوشی، اهمال‌کاری و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی: نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/15
مهسا مهرابی کاربرد جدول مشخصات، نظریه‌های کلاسیک (CTT) و سوال-پاسخ (IRT) برای تعیین ویژگی‌های روانسنجی سؤال‌های درس فیزیک آزمون سراسری 1395-1393 کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
سیده هدی ناجی Comparative study of student assessment and admission system in countries کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مینا نجاران استاندارد سازی آزمون بهزیستی روانشناختی دانش آموزان ۸ تا ۱۲ سال با توجه به نظریه سوال-پاسخ در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
فاطمه السادات هاشمی ارائه مدل سلامت اجتماعی و معنوی در کودکان و نوجوانان: رویکرد مبانی پیشگیری از اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
فاطمه السادات هاشمی ارائه مدل سلامت اجتماعی و معنوی در کودکان و نوجوانان: رویکرد مبانی پیشگیری از اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
فائزه وحدت نیا A plan of “play for playfulness” and its effectiveness on percieved stress, self-directedness and playfulness in adults کارشناسی ارشد دانلود 97/11/30
مرتضی ولایی Determining psychometric properties of the judgment employment test کارشناسی ارشد دانلود 97/12/2
معین احمدی The Effect of Stereotype Threats on Athletic Performance of Female Soccer Players: Mediator Role of Anxiety کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مایده سادات اعتصامی مقایسه کارگردهای شناختی ، کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در مبتلایان به عفونت HIV با افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/28
سلامه بیات the relationndhip of needs compatibility in choive theory with marital satisfaction : کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/29
ادیبه برشان Design and validate a pattern of learning improvment for Kerman Copper industry training programs based on the transfer of learning and scrap learning indicators دکتری دانلود 1396/11/30
مانی بهرامی منجمی مقایسه اثرات درمانی و عوارض چهار داروی آریپیپرازول، پرفنازین،تری فلوئوپرازین و کوئتیاپین در درمان روانپریشی حاد غیر خلقی: کارآزمایی بالینی تصادفی-دو سر کور کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عبدالخالق تاقانی راد بررسی علل تاخیر سن ازدواج در جوانان شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
الهه حافظی تاثیر آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم های دفاعی و نشخوار خشم افراد ناگو‌هیجان کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/13
آزاده حقیقی بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
مستوره خاکی صدیق مقایسه مشکلات درونیسازی و برونیسازی کودکان بی سرپرست و بد‌ سرپرست برحسب متغیرهای دموگرافیک، خانوادگی و بالینی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مهسا ذبیحی تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اجرای روان حالتی -2 کارشناسی ارشد دانلود 93/11/29
خدیجه رشیدی The role of predictive stigma, loneliness and social support on quality of life for patients with HIV / AIDS; the mediating role of coping strategi کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
امین زندی اثربخشی درمان گروهی نقش گذاری روانی (سایکودرام) بر پیشگیری از عود در وابستگی به مواد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/8
محسن سالاری سلاجقه Relationship Between Quality Of Life And Personality Trait In Patient Dependent On Opiates: Intermediary Role Of Self – Efficacy کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
سارا سپهوند بررسی اثر بخشی برنامه ی تغییر زندگی بر تحول مثبت نوجوانی، کاهش گرایش به رفتار پرخطر و مصرف مواد مخدر و هویت یابی در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
صبا سروی رابطه درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
مولود سیوندیان Moderating role of defense mechanisms and ego strength on the relationship between attachment syles and marital adjustment کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
محمد عبدالعلی پور اول بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد بانک صادرات استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
فاطمه عسگری نژاد Effectiveness of Mindfulness Based Cognitive Therapy on enhancing the resiliency of mothers of children with autism. کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/02
مهدی قربانخانی ساخت و روایابی ابزاری برای اندازه گیری عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مریم کاظمی تبار Validation of the Questionnaire on Smoking Urges (Brief 12-Item) Among College Students کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
طاهره کرمی شعار Studying Effects of Intuition on Accuracy, Timing, and Confidence of Decisions in Men and Women کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
هدی لاله The comparison of Apathy, Depression and Cognitive performance among People living with HIV to Healthy Individuals کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/28
امیر محسنی بررسی مقایسه ای نقش خود تنظیمی هیجانی در شدت علایم مثبت و منفی در بیماران سایکوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
آزیتا محقق پیش بینی تعارض زناشویی با توجه به سبک و صمیمیت و دلزدگی عاطفی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
علی مهدی پور Predict the quality of life in methamphetamine abuser based on health related behaviors and withdrawal: the mediator role of relapse and brain damages due to executive functions کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سوسنبر نوبخت مبارکی الگوی مصرف و میزان شیوع مصرف محرک ها، روان گردان ها و داروهای غیر قانونی در نوجوانان 14 تا 18 ساله شهر تهران و بررسی عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های مقیاس سازی 5109017 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه و روش کلاسیک اندازه گیری آموزشی 5109007 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های آمار پیشرفته 5101383 3 03 هرهفته شنبه (07:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سنجش و اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی 5103224 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های آماری 1 5103242 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه سوال - پاسخ 5109014 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار استنباطی 5101027 3 05 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 5103215 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 5103215 2 23 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های مقیاس سازی 5109017 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه و روش کلاسیک اندازه گیری آموزشی 5109007 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش های آمار پیشرفته 5101383 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سنجش و اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی 5103224 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سنجش و ارزیابی در مشاوره 5101422 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش های آماری 1 5103242 3 23 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش های آماری 1 5103242 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه سوال - پاسخ 5109014 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های ارزیابی و سنجش 5101386 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمار استنباطی 5101027 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 5103215 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2