اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فریده آل آقا

change-logo

فریده آل آقا (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خسرو پاگیر بررسی رابطه میزان آمادگی اعضای هیات علمی و مدیران در پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با برخی ویژگیهای جمعیت شناختی در دانشگاه هرمزگان کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی جعفری برنامه ریزی نیروی انسانی برای پست بانک ایران, ا استفاده از زنجیره های مارکف, طیی سال های 1390-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1386
عرفان سبحانی بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دوره متوسطه نظری شهرهای سنندج و کرمانشاه در سال تحصیلی 84-1383 کارشناسی ارشد دانلود 1383
منصوره طالقانی بررسی مقایسه ای رفتارهای مدیریتی زنان و مردان در برخی ادارات دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد علی عصاری بیدگلی بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و عملکرد دبیران در دبیرستانهای دولتی شهرستان آران و بیدگل کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/22
فرخ لقا علیزاده بررسی عوامل مرتبط با عملکرد آموزشی - پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1384
مولود یقینی شناخت وضعیت موجود بیمارستانهای دولتی شهر آمل براساس ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده و پیشنهاد یک برنامه مناسب جهت انطباق با آن ویژگیها کارشناسی ارشد دانلود 1386
افتخار احمدی امکان سنجی کاربردبرخی از عوامل انگیزشی - بهداشتی تئوری هزربرگ در افزایش ضریب بکارگیری نیروهای آموزشی موجود آموزش و پرورش در دبیرستانهای شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1380
بهادر اسفندیاری بررسی کارآیی درونی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی در برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1376
فاطمه ایمانی بررسی رابطه چگونگی اجرای هدایت تحصیلی با علاقه نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای در شهرستان اسلامشهر کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی ایمانزاده برنامه ریزی نیروی انسانی برای شرکت توانیر تهران از طریق مدل زنجیره ای مارکوف از سال 1385-1381 کارشناسی ارشد دانلود 1382
البرز آموزگاران بررسی نظرات معلمان ابتدایی نسبت به محتوای درسی دوره های دانش افزایی طرح جامع معلمان در سطح استان کهگیلویه و بویر احمد کارشناسی ارشد 1374
اعظم بابایی ارزیابی اثر بخش دوره های آموزشی ضمن خدمت کارگری شرکت پارس خود رو کارشناسی ارشد دانلود 1379
اکبر باشکوه بررسی میزان انطباق نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان با توانمندی شغلی آنان از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان‌ تأمین اجتماعی شهرستان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1385
اکبر بتوئی بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت برکارآرائی کارکنان نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی دبیران مستقر در شهر تهران کارشناسی ارشد 1369
ولیعلی بخشی تحلیل هزینه - فایدة آموزشهای ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان در سال تحصیلی 1380 - 1379 و ارائه راهکارهایی جهت افزایش کارآیی آن کارشناسی ارشد دانلود 1380
اختر بیژنی بررسی رابطه تئوریهای مدیریت (YوX ) با انگیزه حرفه ای معلمان مدارس راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369
نازنین بنی اسدی بررسی رابطه مدیریت مشارکتی معلمان در کلاس درس و رفتار جامعه مدنی در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی عادی دولتی دخترانه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
هیبت الله بهرام زاده بررسی عوامل عمده خانوادگی موثر در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر کازرون در سال 71-70 کارشناسی ارشد دانلود 1371
اشرف بهشتیان بررسی برخی از ویژگیهای مدیران زن در دبیرستانهای دخترانه تهران کارشناسی ارشد 1370
محمدعلی پیرنعیمی بررسی مشکلات وموانع اجرائی شاخه کاردانش نظام جدید آموزش متوسطه از نظر کارشناسان برنامه ریزی آموزشی، مدیران ومشاوران تحصیلی کارشناسی ارشد 1376
اصغر پیله وریان بررس ومقایسه اثر بخشی برنامه های اموزش ضمن خدمت در دو طیف کوتاه مدت وبلند مدت در بخش عمران روستایی جهاد سازندگی کارشناسی ارشد دانلود 1372
محمود پوریان بررسی وارزیابی دوره پیش دانشگاهی شهرستان گرگان بر اساس مدل ارزیابی سیپ CIPP کارشناسی ارشد دانلود 1380
هدایت تیرگر بررسی میزان آگاهی دبیران فارغ التحصیل دانشگاهی از مهارتهای عمومی فرآیند تدریس نسبت به دبیران دانش آموخته مراکز آموزش نیروی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1377
رضوان السادات جزایری بررسی برخی از عوامل مرتبط بر عملکرد مدیران مقطع متوسطه در شهر اصفهان از نظر ایشان کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمدرحیم جعفرزاده طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی کارشناسی ارشد دانلود 1385
جلال الدین جلالی پور بررسی عوامل عمده آموزشی مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان مدارس فنی وحرفه ای استان چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد 1370
عبدالستار حسینی بررسی وضع موجود و تعیین برخی از محدودیت ها و امکانات درون زا و بیرون زای مرتبط با توسعه هنرستانهای شاخه کاردانش استان کرمانشاه طی سال تحصیلی 77-76 کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی حسینی‌خواه بررسی رابطه ویژگی‌های دوره‌های آموزش ضمن خدمت با اثر بخشی آنها از نظر کارکنان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1385
احمد حمیدی بررسی علل و موانع موجود در مسیر مطلوب برنامه های سواد آموزی در تهران کارشناسی ارشد
بهمن حوریزاد بررسی تحلیلی راه حل های تامین هزینه های آموزش وپرورش ایران کارشناسی ارشد 1370
عبدالله خدایار بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و آموزشی مرتبط بر مردودی سواد آموزان دوره مقدماتی سازمان نهضت سواد آموزی کارشناسی ارشد دانلود 1374
معصومه خسروی بررسی مشکلات درس انشاء در پایة پنجم مدارس ابتدائی شهر اهواز سال 75 - 74 کارشناسی ارشد دانلود 1376
تیمور دانشفر بررسی رابطة بین جوسازمانی و مشارکت دبیران در فرایند تصمیم گیری در دبیرستانهای شهرهای آمل، نوروچمستان کارشناسی ارشد دانلود بی ت
رسول داودی تحلیل هزینه - فایده دوره های کارشناسی ارشد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران (ورودیهای 75-1374 و 76-1375) کارشناسی ارشد دانلود 1382
مریم دیبائیان شناخت ساز و کارهای تخصیص منابع مالی در آموزش و پرورش و ارائه ساز و کار مناسب: مورد شهر تهران کارشناسی دانلود 1386
حسن دینارروند بررسی عملکرد کلاسهای جبرانی تابستانی در چهارچوب سیاستهای آموزش جبرانی وزارت آموزش و پرورش در کاهش افت تحصیلی در هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان بروجرد در سال 75-74 کارشناسی ارشد دانلود 1375
ابراهیم رام بررسی نظر فرهنگیان در باره وضعیت موجود خدمات رفاهی فرهنگیان و ارائه راه کارهایی جهت گسترش و بهبودی آن کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد رحمتی نیازسنجی آموزشی مدیران شرکت واگن پارس و ارائه راهکارهایی جهت آموزش بهینه آنان کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی رحیمی فتح گوهی بررسی نظرات مدیران درباره عملکرد آموزگاران بامدرک کارشناسی نسبت به سایر آموزگاران در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1377
بهزاد رسول زاده ساخت و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی برای دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1378
رضا رضائیان بررسی وضع موجود فضای نظام جدید آموزشی متوسطه در مناطق شهری شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1375
علی اکبر رفیعی فرد تاثیر برخی ویژگی های خانوادگی بر گرایشهای تحصیلی فرزندان در سطح عالی کارشناسی ارشد 1365
فاطمه زیباکلام مقایسه و بررسی تطبیقی آموزش فنی و حرفه ای در ایران و هندوستان کارشناسی ارشد دانلود 1365
فاطمه زیبا کلام منفرد مقایسه و بررسی تطبیقی آموزش فنی و حرفه ای در ایران و هندوستان کارشناسی ارشد 1365
محمدرضا زمانیان بررسی نگرش هنر آموزان نسبت به برخی از شاخص های بهسازی عملکرد مدیران در رابطه ی آن با نتایج ارزشیابی هنر آموزان در هنرستانهای پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 1377 - 1376 کارشناسی ارشد دانلود 1378
منصور زینلی بررسی نظر آموزگاران درباره نحوه برخورد مدیران نسبت به مشکلات سازمانی و آموزشی آنان در مدارس ابتدایی شهرستان لار در سال تحصیلی 76-75 کارشناسی ارشد دانلود 1377
تقی زوار بررسی رابطه برخی عوامل باسودمندی دوره های آموزشی بزرگسالان روستایی استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1373
علی ستاری بررسی وضعیت موجود مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم (ع) و تدوین برنامه توسعة آن در آینده کارشناسی ارشد دانلود 1379
معصومه سعدمحمدی بررسی رابطه میزان آموزش زنان روستایی شهرستان رامسر و مشارکت آنها در توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1382
سلیمی. جمال الگویی جهت ارزیابی برونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا شاکری بررسی رابطه ادراک مدیران ودبیران نسبت به اهداف نظام جدید آموزش متوسطه با عملکرد دبیرستان در شهرستان سقز در سال تحصیلی 78-1377 کارشناسی ارشد دانلود 1379
شهرزاد شاه خلیلی تربیت و نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1365
رحمت علی شیخ پور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان لاهیجان کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدقلی شیرازی بررسی پاره ای عوامل مرتبط با روحیه کارکنان سیمای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1374
عمران شریعتی اندراتی بررسی ومقایسه نظام درسی رشته های مهارتی مراکز داخل و خارج از آموزش وپرورش در رشته های فنی وحرفه ای وکارو دانش شهر گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد شرفی نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان دفترمرکزی بنیاد مسـکن انقـلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمود شرفی پیش بینی نیروی انسانی (هیات علمی و کادر اداری) دانشگاه دولتی بیرجند در طی سالهای (1385-1383) کارشناسی ارشد دانلود 1382
ایرج شفقتیان بررسی نظردانش آموزان رشته های علوم تجربی و علوم انسانی و مشاوران شهرزنجان نسبت به ملاکها وضوابط هدایت تحصیلی در نظام جدید متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1376
رضا صابری برنامه ریزی نیروی انسانی برای اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان در دوره متوسطه با در نظر گرفتن ویژگیهای اقتصادی استان ( 83- 79) کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد عباسی وکیل آبادی بررسی وضعیت نابرابری آموزشی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بم در سال تحصیلی 85-84 کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرهاد علیپور بررسی میزان دستیابی ومشارکت درآموزش متوسطه دراستان کهگیلویه وبویراحمد درسالهای تحصیلی 69- 68 ، 74- 1373 کارشناسی ارشد دانلود 1375
رضا عمویی تجزیه و تحلیل وضعیت تحقیقات علوم انسانی در دانشگاههای دولتی شهرتهران با توجه به برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ( برنامه بخش تحقیقات) کارشناسی ارشد دانلود 1378
منیژه عنادی بررسی رابطه تحصیلات و مشاغل زنان تحصیلکرده در سازمان مرکزی صدا و سیما با رضایت شغلی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1379
حسن فاضلی تعیین نیازهای آموزشی مدیران عملیاتی شرکت ایران خودرو بر اساس الگوی وودال و وینسنتلی و ارائه چارچوب آموزشی مناسب برای آنان کارشناسی ارشد دانلود 1381
ابراهیم فدایی طراحی الگوی آموزش با کیفیت جامع (TQT) برای کارکنان مرکز تحقیقات شرکت ایران خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1381
شهروز فرجاد پیله سوار ارزیابی رشتـه حسابـداری بازرگانـی شهر اردبیـل براسـاس مـدل ارزیابی سیپ CIPP کارشناسی ارشد دانلود 1383
فاطمه فرهنگ فلاح بررسی میزان رعایت مقررات آموزشگاهی از سوی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرج سال تحصیلی 82-1381 کارشناسی ارشد دانلود 1382
فاطمه قدیری فر(کجریان مال امیر) بررسی فرآیند آموزش ابتدایی در مناطق روستایی اهواز (80-79) کارشناسی ارشد دانلود 1380
رشید قربانی بررسی تأثیرآموزشی غیرحضوری درمقایسه با حضوری درموفقیت تحصیلی دانش آموزان بزرگسال دورة متوسطه استان کردستان درسال تحصیلی 73- 72 کارشناسی ارشد دانلود 1375
غلامرضا کافی بررسی نظرکادرفنی و دانجویان آموزشکده های کشاورزی وابسته به آموزش و پرورش دربارة وضعیت موجود و امکانات القوه آموزشکده هاجهت نیل به خود کفایی مالی کارشناسی ارشد دانلود 1377
وحید کیانفر تحلیل سازه های همبسته با عدم کاربست یافته های پژوهشی درحل مسائل آموزش وپرورش کارشناسی ارشد دانلود 1382
مرتضی کرمی برنامه ریزی نیروی انسانی باتاکید برپیش بینی نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس (1390-1381) کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد حسین کریمی بررسی رابطه دانش مدیران از برنامه ریزی استراتژیک با مشارکت کارکنان در برنامه ریزی در دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/20
مینا کریمی ارزیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی دفتر مرکز ی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در سال 1383-1384 و ارایه پیشنهادات لازم برای بهبود این برنامه ها کارشناسی ارشد 1386
مینا کریمی ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی دفتر مرکزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال 1383-1384 و ارایه پیشنهادات لازم برای بهبود این برنامه ها کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا سادات کطائیان بررسی ساختاربرنامه ریزی آموزشی حوزه های علمیه شهرتهران ارائه الگوی مناسب برای آن کارشناسی ارشد دانلود 1380
اکرم الملوک لاهیجانیان بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کاردان فنی رشته الکتروتکنیک آموزشکده های فنی کارشناسی ارشد 1370
محمد رضا محمد زاده ثانی اوغار بررسی نظرات آموزگاران مقطع ابتدایی شهرمشهد دربارة ویژگی های معلمان راهنمای موفق کارشناسی ارشد دانلود 1376
علی مدنی مقایسه کارایی داخلی مدارس شبانه روزی ومدارس مرکزی استان خراسان سال تحصیلی 74 - 73 کارشناسی ارشد دانلود 1376
محسن مراتب بررس ومقایسه جو سازمانی دانشگاه اصفهان ودانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369
مسعود مرادی بررسی برابری فرصتهای آموزشی در دوره متوسطه و عوامل مرتبط با آن در مناطق آموزشی استان زنجان در سال تحصیلی 1382-1381 کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد مرد بررسی نیازهای دانش شغلی عمومی مشاوران دبیرستانهای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهدی میرزازاده تکیه بررسی نظرات کارکنان سازمان بنادر وکشتیرانی دربارة وضعیت موجود ومطلوب نظام آموزشی کارکنان کارشناسی ارشد دانلود 1375
ابراهیم میرشاه جعفراصفهانی بررسی عوامل موثر در انتخاب شغل معلمی در میان دانشجویان مراکز تربیت معلم اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1371
جلال معروفیان بررسی نیازهای آموزشی کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر از دیدگاه معلمان مدارس استثنایی در استان های آذربایجان غربی و کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1378
کیومرث عزیز ملایری بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دوره های کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاهی اراک و ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1376
شکرالله ملکی بررسی میزان نگهداشت سواد نزد نوسوادان در اصفهان کارشناسی ارشد 1366
شکرالله ملکی بررسی میزان نگهداشت سوادنزدنوسوادان دراصفهان کارشناسی ارشد 1366
ربابه ملک زاده بررسی کیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری در دوره های کارشناسی ارشد دانشکده های علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهرتهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
منصور الدین منیری بررسی تحلیلی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان برخی از دانشگاههای کشور کارشناسی ارشد دانلود 1371
فاطمه منوچهری طراحی الگوی بهینه نیاز سنجی آموزشی و کاربرد آن برای تعیین نیازهای آموزشی مـدیـران پرستـاری (مدیران ارشد ) و سرپرستاران (مدیران میانی) بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مجید مهتابی نورانی پیش بینی وبررسی تحولات کمی بخش آموزش وپرورش کشور (1390- 1370) کارشناسی ارشد دانلود 1373
مرضیه موحدی محصل طوسی نیازسنجی آموزشی زندانیان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال 1380 و ارائه اولویتهای آموزشی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1381
عباس نادری نرم بررسی نابرابری های آموزشی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تحصیلی 66 - 65 و76و75 در استان خراسان کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمدرضا نیستانی بررسی ساختارهای برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای تهران وارائه الگوی مناسب برای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1378
احمدرضا نصر اصفهانی بررسی کمی وکیفی کادر آموزشی دبیرستانهای نظری اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1369
مجتبی نقوی بررسی و تحلیل ویژگیهای سیستم ارزشیابی معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمدرضا نیلی احمد آبادی بررسی ویژگیهای مدیر موفق از دیدگاه معلمان مدارس ابتدائی وراهنمایی پسرانه ودخترانه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369
علی اصغر هدایت نژاد بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزش فنی وحرفه ای رسمی وزارت جهاد سازندگی کارشناسی ارشد دانلود 1378
مهدی هزینه کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
حسین یوسفی بررسی نظرات کارشناسان ستادی وزارت آموزش و پرورش و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای پسرانه شهر تهران درمورد برخی عوامل مرتبط در سوق دادن ظرفیت های آموزشی دوره متوسطه نظری به سوی آموزش های فنی و حرفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1382
یدالله وکیلی بررسی رابطه توسعه کمی آموزش و پرورش با کیفیت آموزشی در دوره آموزش راهنمایی تحصیلی در شهر قم کارشناسی ارشد 1366