اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس حری

عباس حری

عباس حری (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
باهره آژیده تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران(1370 - 1376) کارشناسی ارشد دانلود 1378
مژگان قدیمی بررسی میزان آگاهی مدیران کتابخانه‌های مرکزی، مراکز آموزش عالی ویژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در تهران از استانداردهای نظام کیفی ایزو 4-9000 و چگونگی کاربر‌د آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرزانه مهدیون نقش و اهمیت نشریات ادواری در کتابخانه های تخصصی و نحوه گردش آنها در کتابخانه ها کارشناسی ارشد دانلود 1363
مهدی احمدی پور بررسی وارزیابی کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد 1370
فرجاد اخلاقی طرح پیشنهادی ایجاد نظام اطلاع رسانی انفورماتیک در کتابخانه شرکت داده پردازی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1370
ژیلا یادگار بررسی فعالیت های موسسه انتشارات فرانکلین کارشناسی ارشد دانلود 1358
علی استادعلینقی کاشانی بررسی میزان بازدهی کتابخانه مرکزتحقیقات مخابرات ایران ورابطه باجامعه استفاده کننده ازآن کارشناسی ارشد 1366
مریم اسدی مطالعه تاثیر استفاده از انتیرنت بر رفتار اطلاع یابی - پژوهشی اعضای هئیت علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران (با تاکید بر سه شاخه علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی) کارشناسی ارشد دانلود 1382
مجتبی اسدی انجیله معرفی سیستم های UNUMARCوMARC وبررسی کاربرد UNIMARC در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1369
حسنعلی اسدی فر مقایسه ویژگی های فرهنگ سازمانی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مدل هفتگانه فرهنگ سازمانی رابینز کارشناسی ارشد دانلود 1382
فرناز اسدی کیا بررسی وضعیت آموزش ضمن خدمت کتابداری در شهر تهران(با تاکید بر سالهای 1373 و 1374) کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدناصر اشراق جهرمی ارزیابی مجموعه وخدمات کتابخانه های مراکز تربیت معلم شهر تهران دکتری دانلود 1373
مهدی آشمند تاریخچه کتابخانه آستان قدس رضوی از زمان تاسیس تا عصر حاضر کارشناسی ارشد دانلود 1354
مهران آشوری بررسی وضعیت کتابخانه های بیمارستانهای روانی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1377
اسماعیل افقهی بررسی روند موضوعی تحقیقات رشته کتابداری و اطلاع رسانی :بر اساس استنادهای 1996-2005 در مقالات مجله ARIST رد سال های 2006-2002 کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/20
فریبا افکاری بررسی مضامین وتحلیل محتوای یادداشت های نسخ خطی ( قرن 6- 12ق)، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (مجموعه سیدمحمدمشکوه) کارشناسی ارشد دانلود 1380
فتحیه آقا زاده تبریزی فهرست مجله پیک نوجوانان دوره های اول تا چهارم کارشناسی ارشد 1357
سعید اکبری نژاد موسوی بررسی استفاده از سیستم کواستل در ایران ( با تاکید برسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1370
شهلا امامی العریضی بررسی چگونگی استفاده از رایانه در کتابخانه های تخصصی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمود بابائی بررسی ساختار و وضعیت ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی: 1- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران 2- زمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1374
علی باغدار حسینی مقایسه سبک مدیریت کتابخانه های دانشکده های دانشگاه تهران باسبکهای مدیریت زنیس لیکرت کارشناسی ارشد دانلود 1373
رویا برادر سیمای زن در تفسیر المیزان کارشناسی ارشد دانلود 1371
حسین پاشائی زاد مطالعه تاثیر استنادی مقالات مجله‏های علمی پژوهشی فارسی و بررسی نقش دسترسی آزاد در افزایش تاثیر آنها دکتری دانلود 1389/04/13
صادق پور حسن طنابچی طرح پیشنهادی ایجاد اصطلاحنامه بانک اطلاعات و مدارک دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1373
شعله تاج بررسی عوامل بکارگیری رایانه در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
مهدی تقوی طرح تدوین وتولید نرم افزار چند رسانه ای آموزشی شیوه بهره گیری از کتابخانه کارشناسی ارشد دانلود 1376
امان الله تنبری پور محمد آبادی بررسی سیستمهای کامپیوتری موجود در کتابخانه های تهران کارشناسی ارشد دانلود 1372
موسی جعفر بیگلو طرح نظام ملی اشاعه گزینش اطلاعات (SDI) برای اعضای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی جلالی دیزجی بررسی تطبیقی در اصطلاحنامه کشاورزی CAB, Agrovoc کارشناسی ارشد دانلود 1370
همایون جمیاری بررسی ارتباط مطالعه منابع غیر درسی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم رشته های نظری نظام جدید آموزش متوسط شهر تهران کارشناسی ارشد 1375
حمید رضا جمالی مهمویی روابط درون رشته ای و بین رشته ای کتابداری و اطلاع رسانی: مطالعه ای استنادی کارشناسی ارشد دانلود 1378
مسعود جمشیدی بررسی موضوعی متون فارسی کتابداری ازسال 1334تاسال 1360 کارشناسی ارشد 1366
نعمت الله جهانفرد نقش فیلمخانة ملی ایران بعنوان یک مرکز اطلاع رسانی کارشناسی ارشد دانلود 1372
علی حسین پناه بررسی سیر گرایش موضوعی و روش پژوهش پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران بین سال های 1379 تا 1385 کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
هوشنگ حکیمی مطالعه رفتار اطلاع یابی پژوهشگران مراکز تحقیقات منابع طبیعی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1376
فائزه خاجوئی بررسی قوت وضعف روابط سلسله مراتبی اعم واخص در اصطلاحنامه با نگرش بر دو اصطلاحنامة متالوژی ASM و SPim کارشناسی ارشد دانلود 1369
مسعود خاکسار تحلیل استنادی در المیزان کارشناسی ارشد دانلود 1373
حسین خیامی بررسی تاریخچه وفعالیت های کتابخانه های وقفی ومذهبی مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1356
رضواندخت خداد کتابخانه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران و کارآیی آن در رابطه با نیازهای برنامه سازی کارشناسی ارشد 1367
جهان زیر خسروی بررسی میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از پایگاههای اطلاعاتی کتابشناختی دیسک فشرده مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی وزارت جهاد سازندگی کارشناسی ارشد دانلود 1376
جعفر خسرویانی بررسی وضعیت پایگاههای اطلاعاتی معاجم لفظی وموضوعی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمد خندان بررسی تطبیقی آراء لوچیانو فلوریدی و رافائل کاپورو در حوزه اطلاع شناسی و دلالت های آن در کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرشته داودیان مقایسه میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از کتابخانه های عمومی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد تقی درب امامیه فهرست مشترک نشریات ادواری در کتابخانه های دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1355
سولماز راشدی بررسی میزان استفاده مدرسان رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در امر تدریس کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/20
مرضیه رسولی املشی بررسی وضعیت کتابخانه های صنعت نفت شهر تهران و ارائه راه کارهای عملی کارشناسی ارشد 1378
مرضیه رسولی املشی بررسی وضعیت کتابخانه های صنعت نفت شهر تهران و ارائه راه کارهای عملی کارشناسی ارشد دانلود 1378
امین زارع آسیب شناسی طرح تامین مدرک ( برای کتابخانه های تحت پوشش وزارت علوم, تحقیقات و فناوری) با تاکید کتابخانه های دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
رقیه زارع پور بررسی میزان همپوشانی عناوین نشریات ادواری خارجی در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بیمارستانهای تابعه در شهر شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1373
علی زرافشان بررسی وضعیت مطالعه غیر درسی دانش آموزان کشور کارشناسی ارشد دانلود 1373
فرشته سپهر فهرست ارسال المثل در دیوان حافظ کارشناسی ارشد دانلود 1366
مصطفی سپهریان بررسی نقش کنسرسیوم های بین دانشگاهی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی در اشتراک نشریات الکترونیکی ناشران Proquest, Elsevier از طریق شبکه اطلاع رسانی رزنت و مقایسه با اشتراک این نشریات به صورت چاپی در سال 2001 کارشناسی ارشد دانلود 1381
هاجر ستوده تأثیر دسترسی آزاد به تولیدات علمی کشورهای جهان بر عملکرد استنادی آنها در سال های 2001-2003 دکتری دانلود 1386
ژاله سلیمی فر بررسی سیاست اطلاع رسانی علمی مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناآوری کارشناسی ارشد دانلود 1381
اعظم شاهبداغی مطالعه وضعیت استناد در نشریات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در سال 1380 کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمود شاهسون بررسی عملکرد طرح فهرستگان ایران کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمد حسین شاهنگیان مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد 1368
زینب شیخی نژاد بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی ایران ( 1384-1380) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
علی اصغر شیری طرح پیشنهادی تاسیس شبکه اطلاع رسانی برای کتابخانه های تحت پوشش معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی کارشناسی ارشد دانلود 1374
عاطفه شریف بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابر داده‌ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسن شکوهیان نقش زبان در اشاعه اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1371
معصومه شهانقی دکومانتاسیون و کتابداری ( وجوه اشتراک و افتراق) کارشناسی ارشد دانلود 1356
روشن صدرالحفاظی بررسی نقش موزه تاریخ طبیعی ایران به عنوان یک مرکز اطلاع رسانی کارشناسی ارشد دانلود 1369
مریم صراف زاده بررسی سهم ایران در تحقیقات کشاورزی جهان، سنجش کتابشناختی بانکهای اطلاعاتیAgRICOLA و AgRISCو CAB از ابتدا تا 1997 کارشناسی ارشد دانلود 1378
مهدی صفری سنجش میزان اثر بخشی عناصر ابر داده ای دابلین کور در بازیابی صفحات وب : مطالعات صفحات وب Iranian International Jonrnal of science کارشناسی ارشد دانلود 1382
احمد ضیاء مدرسی کتابنامه توصیفی افغانستان (شامل کتابهای فارسی در باره افغانستان ) کارشناسی ارشد دانلود 1355
میترا طاهری لطفی بررسی وضعیت کتابهای کودکان و نوجوانان 1357-1371 کارشناسی ارشد دانلود 1375
نسترن طباطبایی بررسی ساختار و نقاط بازیابی اطلاعات در کتاب اول و میزان سازگاری آن با استانداردهای ایزو (ISO) کارشناسی ارشد دانلود 1379
ناهید طباطبائی بررسی مفهوم سواد اطلاعاتی (تحلیل محتوای مقالات نشریات) کارشناسی ارشد دانلود 1378
برمک عالیخانی طرح پیشنهادی جهت سازماندهی تابلوهای نقاشی با هدف استفاده در امر پژوهش در حوزه های پژوهشی هنر کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمدحسن عرب اسدی حقوق آفرینشهای فکری، فنی و رقابتی کارشناسی ارشد دانلود 1373
زهرا عزیز خانی تحلیل بسامد استنادی مقالات مجلات آی.اس.آی حوزه شیمی آلی (2006) موجود در الزویر کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/20
فریده عصاره بررسی وضع استناد در مجلات پزشکی فارسی :مجلات دانشکده های پزشکی دانشگاه های تهران ،شهید بهشتی و مشهد در سالهای 56-1354 کارشناسی ارشد 1365
داریوش علیمحمدی ارزیابی ابر نشانه های وب سایت های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1382
نسرین غفاری بررسی وضعیت تهیه وتحویل مدارک کتابخانه های مرکزی دانشگاههای جامع شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1376
شهلا غفرانی بررسی وتجزیه وتحلیل طرحهای تحقیقاتی معاونت پژوهشی وبرنامه ریزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1371
طاهره غلامی ارزیابی کیفی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1380
الهه غنیمی فرد بررسی فعالیت های مرکز نشر دانشگاهی کارشناسی ارشد 1366
رحمت فتاحی بررسی واردات و توزیع کتب خارجی در تهران (1355 -1346) کارشناسی ارشد دانلود بی ت
گیتی فتحی جلالی بررسی روشهای دستیابی هیئت علمی گروههای مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاههای دولتی مستقر در شهر تهران به منابع اطلاعاتی کارشناسی ارشد دانلود 1378
زهرا فتوت طرح ایجاد شبکه اطلاعاتی برای کتابخانه های تحت پوشش وزارت کشاورزی در تهران و کرج کارشناسی ارشد 1365
محمد تقی فرامرزی ویرایش و آماده سازی کتاب کارشناسی ارشد 1363
فاطمه فهیم نیا بررسی وضعیت پایگاههای اطلاعاتی داخلی شهر تهران - 1375 کارشناسی ارشد 1376
فاطمه فهیم نیا بررسی کنسرسیوم های خرید اطلاعات علمی دانشگاهی ایران و جهان و ارائه مدل مناسب برای آن دکتری دانلود 1386
علی حسین قاسمی بررسی وضعیت مدارک و مجلات نمایه شده در سه بانک اطلاعات کشاورزی (AB, Agris, Agricola) در فاصله زمانی 1994-1968 کارشناسی ارشد دانلود 1377
مریم قاضی نوری بررسی میزان استفاده از منابع کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در تدوین پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشکده ( 1380-1384) کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/24
محمدرضا قانع بررسی موانع دسترسی آزاد اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور به اطلاعات علمی و ارائه مدلی برای ارتباطات علمی ایران دکتری دانلود 1386
سودابه قدبیگی بررسی وضعیت استفاده از منابع درمآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران از سال 1343-1376 کارشناسی ارشد دانلود 1379
گیتی قطان(نوابی) بررسی امکانات و محدودیت های تدوین سرعنوان موضوعی پزشکی بفارسی کارشناسی ارشد 1365
سیمین قطبی بررسی وضعیت استفاده از منابع در مقالات دایره المعارفهای فارسی منتشر شده در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد رضا کیانی نقش اطلاعات و اطلاع رسانی در گفت و گوی تمدنها از دیدگاه متخصصان اطلاع رسانی و ارتباطات کارشناسی ارشد دانلود 1379
افسانه کرمی امکان سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه های سازمان انرژی اتمی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمید کشاورز بررسی فرآیند اطلاع‌جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسـانـی دانشگاههـای دولتـی شهـر تهـران کارشناسی ارشد دانلود 1383
شهلا کشاورز نژاد بررسی روشهای دستیابی سهامداران عمده در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات مورد نیازشان کارشناسی ارشد دانلود 1375
دولت سامیا کلانتری طرح مکانیزه کردن سیستم سفارشات کتابخانه های تخصصی باتکیه برمرکزپژوهش های خواص وکاربردموادونیرو کارشناسی ارشد 1366
احمد کمیجانی مقایسه کارایی موتورهای کاوش عمومی و تخصصی وب در بازیابی اطلاعات کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1382
کوشا کیوان مقایسه کمی و کیفی میان استنادهای آی.اس.آی و برگرفته از وب به مقالات مجلات علوم و علوم اجتماعی : کاربرد وب سنجی در مطالعه رویه های ارتباطات علمی رسمی و غیر رسمی دکتری دانلود 1386
شهین دخت مجیدی نقش کتاب در سازندگی کودکان پرورشگاهی کارشناسی ارشد 1357
افسانه محسن زاده کورایم تعیین تجربی معادله فرایند زیست موضوعات و روش های پژوهش پایان نامه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران تا پایان 1378 کارشناسی ارشد دانلود 1381
نیلو فر محقق بررسی وضعیت مبادله اطلاعات و منابع میان کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1374
آذر محلوجهان مفهوم مرجع کارشناسی ارشد دانلود 1363
منصور محمدی بررسی و تجزیه تحلیل عناصر اطلاعاتی طرحهای تحقیقاتی سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1371
رضا مدیر قمی آشنایی با اقتصاد نفت و مراجع آن کارشناسی ارشد دانلود 1366
بدرالسادات میراحمدی بررسی میزان همسویی گرایشهای مطالعاتی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران با منابع موجود در کتابخانه های این مرکز کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمود مرادی مطالعه میزان رعایت استاندارد های بین المللی ایزو (ISO)در گزارشهای دولتی فارسی ایران از سال 1375تا1377 کارشناسی ارشد دانلود 1378
کامبیز میربهاء علل کاربرد شماره استاندارد بین المللی پیایندها و موانع آن در کتابخانه های شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
حسین میر جلیلی بررسی چگونگی سیاستگذاری و بکارگیری زبان نمایه ای در پایگاه های اطلاعاتی داخلی مراکز اطلاع رسانی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
شهرزاد میرشمسی قانون بردفورد و تاثیرآن بر تحقیقات کتابداری کارشناسی ارشد دانلود 1366
شعله مزدیسنا بررسی آرشیوهای دیداری -شنیداری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (موجوددرتهران) کارشناسی ارشد 1366
زینب مظاهری امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی در مرکز اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1382
رستم مظفری غربا بررسی و مقایسه استنادهای پایان نامه های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد دانلود 1384
لیلا مکتبی فرد نقش کتابخانه های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی برنامه های توسعه ای کشور ( برنامه های اول، دوم و سوم: 1368 ـ 1383 ) کارشناسی ارشد دانلود 1380
نارآفرین ملک‌تجار بررسی مفاهیم مرتبط باصلح در کتاب‌های داستان تألیفی فارسی برای گروه سنی 7-11 سال ( سال‌های 1373-1382) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهناز ملکی معیری نمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی در زمینه های علوم و علوم اجتماعی در فارسی برای کودکان و نوجوانان 7 تا 16 سال کارشناسی ارشد 1356
فرزانه مهدیون نقش واهمیت نشریات ادواری درکتابخانه های تخصصی ونحوه گردش آنهادرکتابخانه ها کارشناسی ارشد دانلود 1363
میترا مهرآبادی مقایسه موتورهای کاوش عمومی وب از لحاظ نحوه نمایه سازی اطلاعات ( با تاکید بر حوزه کتابداری و اطلاع رسانی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرزانه موءمنی ،مرادی بررسی و مقایسه انتشار کتاب در ایران ، سالهای 1354-56و 1360-62 کارشناسی ارشد 1366
ربابه (نوشین) موسوی طرح پیشنهادی ایجاد مرکز ارجاعی اطلاع رسانی کودک و نوجوان در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1375
شهر آذر موسوی تحلیل استنادی مقالات سرگذشت نامه کارشناسی ارشد دانلود 1366
مریم ناخدا بررسی عوامل فردی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات توسط کتـابداران کتابخـانـه های دانشـگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد رضا نادرپور چگونگی انتقال یافته های تحقیقاتی موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه بذر و نهال به کشاورزان در دهه 1360 کارشناسی ارشد دانلود 1360
شهرزاد نیاکان امکان سنجی نمایه سازی ماشینی در مرکز اطلاع رسانی جهاد کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1381
عبدالله نجفی بررسی وضعیت کتابنامه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راه حل برای دست یافتن به وضع مطلوب کارشناسی ارشد دانلود 1373
مریم نظری سنجش نگرش مسئولان کتابخانه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران پیرامون عوامل موفقیت همکاری بین کتابخانه ها اشتراک منابع کارشناسی ارشد دانلود 1380
سودابه نوذری امینی نظرکتابداران کتابخانه های فنی و مهندسی شهر تهران دربارة نقش فناوری اطلاعات در وضعیت شغلی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1380
علیرضا نوروزی مطالعه مزایا و معایب پیوستن ایران به نظام بین المللی حق مولف از دیدگاه متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد دانلود 1380
احمد یوسفی مقایسه گرایش موضوعی مقالات کتابداری و اطلاع رسانی ایرانی و پایگاه اطلاعاتی ISA در سالهای 1375-1377 کارشناسی ارشد دانلود 1379
ابراهیم یوسفی راد مقایسه کارآیی موتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات حق مؤلف کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
مهرداد یوسفی فرد بررسی و ارائه ویژگی های مناسب برای سیستم های مدیریت محتوای وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس عناصر مطرح در وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی دنیا کارشناسی ارشد دانلود 1385/09/07
یدالله وکیلی بررسی رابطه توسعه آموزش وپرورش با کیفیت آموزشی در دوره آموزش راهنمایی شهر قم کارشناسی ارشد 1366
یدالله وکیلی بررسی رابطه توسعه کمی آموزش و پرورش با کیفیت آموزشی در دوره آموزش راهنمایی تحصیلی در شهر قم کارشناسی ارشد 1366