اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی خانزاده

علی خانزاده

علی خانزاده (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه آدم زاده تاثیر آموزشی راهبردهای شناختی در اصلاح مشکلات بیان نوشتاری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1380
سمیه اله قلی بررسی رابطه جو سازمانی ومیزان اعتمادکاری معلمان و مدیران در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مریم امام جمعه بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدفی در دانشجویان علوم انسانی و فنی-مهندسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرح بخشایی بررسی رابطه باورهای کار آمدی جمعی و باورهای خود کار آمدی با فرسودگی شغلی معلمان قطع ابتدائی در شهر کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
حسین بیگدلی بررسی رابطه تفکر انتقادی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی رشته های علوم انسانی و فنی - مهندسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1384
نسرین بنکداری بررسی رابطه هوش هیجانی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1384
مجید پاکدامن کمک طلبی دانش آموزان در جریان حل مساله:نقش جهت گیری های هدفی,ساختارهای هدفی و کفایت شناختی دکتری دانلود 1387/02/07
ولی پیری مقایسه و رضایت شغلی با سلامت روانی معلمان کودکان عادی و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر در مقطع ابتدایی شهرستان دره شهر ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/10
علی اکبر ترابی مقایسه نگرش معلمان ویژه و عادی نسبت به دانش آموزان نابینا و یکپارچه سازی آموزشی آنان و عوامل مؤثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
زیبا جابری اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش شدت تجربه درد در مردان مبتلا به کمردرد مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/08
غلامرضا جعفری کندوان بررسی رابطه هوش هیجانی و جرأت ورزی با مشارکت کلامی در فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی جمشیدی Mediating Role of hope for employment opportunities in the relationship between academic-self-efficacy and achievement goals of Second grade Secondary School male students in mathematics, experimental sciences and human sciences in the city of Dezful کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/23
محمود جهان تیغ بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان شهرستان هیرمند و ارائه راههای مناسب جهت کاهش افت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/11
ژیلا حسنلو اثربخشی ارایه موسیقی بر خلاقیت نوشتاری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی: مقایسه دختران بینا و نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
راضیه خسروجردی بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سبـــزوار کارشناسی ارشد دانلود 1383
فاطمه خلیل ارجمندی مقایسه هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی (از نظر همسالان) و پیشرفت تحصیـلی در دانش آمـوزان تیـزهوش و عـادی کارشناسی ارشد 1383
طاهر داراب بررسی انواع و فراوانی اختلالهای خواندن و املاء و طراحی الگویی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلال خواندن و املاء در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1380
طاهر داراب بررسی انواع وفراوانی اختلال های خواندن واملا وطراحی الگویی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلال خواندن و املا در پایه های چهارم وپنجم ابتدایی یاسوج کارشناسی ارشد 1380
رویا راقبیان تاثیر آموزش دو راهبرد فراشناختی SQP4R و خود - نظارتی بر درک مطلب خواندن دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی رستمی مقایسه کمرویی دانش آموزان پایه اول دبیرستان مدارس عادی، نابینا و ناشنوا در شهــرتهـــــران کارشناسی ارشد دانلود 1383
بهاره رسولی کلائی بررسی رابطه کاربرد اینترنت با احساس تنهایی و سازگاری (عاطفی ,اجتماعی ,آموزشی)در دانش آموزان دختر وپسر سال سوم متوسطه نظری ,شهر کرج,در سال تحصیلی85-86 کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/01
حمزه سعیدزاده بررسی رابطه منابع خود -کارآمدی با سطح باورهای خود - کارآمدی و عملکرد ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی و سوم دبیرستان شهرستان سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/20
ستاره شجاعی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان اختلال سلوک دانش آموزان پسـر دوره راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرزانه شیلانی طوسی بررسی تأثیر برنامه آموزشی یاد گیری اجتماعی هیجانی بر پیوند با مدرسه، مشکلات رفتاری وپیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
عباس عبداللهی بررسی رابطه بین اختلالات عاطفی- رفتاری دانش‌آموزان 1پسر دوره دبستانی تهرانسر از دیدگاه معلمان با شیوه‌های فرزند پروری مادران آنان کارشناسی ارشد دانلود 1385/03/10
فیروزه عسگری بررسی رابطه سلامت عمومی معلمان و مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محمدرضا فاتح ارزیابی وضعیّت سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در سنجش تشخیصی و تراکمی بر اساس سطوح آزمون بین المللی پرلز کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/17
بختیار فتح الهی بررسی رابطه ی بین عملکرد شغـلی و رضایت شغـلی معلمان ابتدایی شهرستان بانه کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
ناصح قدیمی بررسی رابطه ی انضباط دانش آموزان دبیرستان های شهرستان دیواندره با پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی 90/89 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
مهدی قربانی بررسی رابطه بین مهارت های نظارتی مدیران با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ی سوّم راهنمایی در مدارس پسرانه‌ی راهنمایی استان قزوین از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 89-1388. کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
رضا کاشیانی روان خوانی ودرک مفاهیم دروس علوم وبخوانیم در دانش آموزان پسر با سابقه ی پیش دبستانی و بدون سابقه ی پیش دبستانی پایه‌ی اول و پنجم منطقه ی تبادکان خراسان رضوی در سال 1391 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
آسیه مرادی بانیارانی رابطه سبک های یادگیری (مطابق نظریه کلب و فرای) و ابعاد شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1384
محبوبه مکارم تاثیر آموزش راهبرد خود - نظارتی بر رفتار در افزایش توجه دانش آموزان با اختـلال یـادگیــری کارشناسی ارشد دانلود 1383
عفت سادات مهدیزاده تاثیرپرورش خلاقیت ریاضی بر عملکرد ریاضی، باورهای انگیزشی(خودکارآمدی و سودمندی ادارک شده ریاضی)، درگیری شناختی و پایداری تحصیلی دردرس ریاضی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرمشهد در سال تحصیلی 1388-1387 کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/09
همت نورعلی ارتباط بین خلاقیت و راهبردهای یادگیری خود نظم بخش در دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1385
اکبر هدایتی بررسی مقایسه ای تاثیر ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
عثمان آچاک تدوین و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی در پایه سوم راهنمایی استان آذربایجان غربی وشناسایی عوامل موثر بر مهارت نوشتاری در این پایه کارشناسی ارشد دانلود 1381
نسرین ارباب زاده بررسی رابطه بین نتایج حاصل از اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون و انواع مفهوم سازی ذر بزرگسالان کارشناسی ارشد 1365
نسرین ارباب زاده بررسی رابطه بین نتایج حاصل از اجرای آْزمون ماتریس های پیشرو ریون و انواع مفهوم سازی در بزرگسالان کارشناسی ارشد 1365
نظر اسد پور بررسی مقایسه ای سازگاری عاطفی اجتماعی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان روستائی سال اول راهنمایی مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1376
سیما آقایی تاثیر به کار گیری شیوه یادگیری در حد تسلط در پیشرفت گرامر زبان انگلیسی دانش‏آموزان دختر پایه سوم راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
ندا اکبری حامد نقش ویژگی‌های شخصیتی مربیان در چگونگی کیفیت ارتباط آنان با کودکان مهد کودک‌های شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20
حیدر ایمانیان بررسی مقایسه کارکردهای زبانی دانش آموزان با اختلال یادگیری، عقب مانده ذهنی وعادی در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1381
شیما امینی پور رابطه ویژگی های شخصیت، راهبردهای خودمدیریتی، و خوشبینی تحصیلی معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
تقی بینقی بررسی رابطه پاره ای از متغیرهای شغلی وآموزشی با انگیزه یادگیری کار آموزان در دوره های ضمن خدمت وزارت نیرو کارشناسی ارشد دانلود 1378
حامد پاسالاری ویژگی های اجتماعی و تحصیلی دانش آموختگان دبیرستانی استان هرمزگان در موفقیت آنان در آزمون ورودی دانشگاه ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
جواد پورشفیعی انارکی بررسی اثر تعامل زبان وساختار معنائی بر مدت زمان فهم وحل مسائل کلامی ریاضیات در دانش آموزان یک ودو زبانه کارشناسی ارشد دانلود 1378
طیبه تشکری بررسی تاثیر تربیت اسلامی بر سه ویژگی شخصیتی کارشناسی ارشد 1362
ناصر خیابانی اصل بررسی مقایسه ای رابطه باورهای هوشی و جهت گیری هدفی باراهبردهای یادگیری وموفقیت تحصیلی دردانشجویان دختروپسررشته های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه های تهران درسال تحصیلی 81-80 کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد دادرس تدوین مدلی برای تدریس و ارزشیابی مهارت های نوشتاری زبان فارسی برای دانشجویان کارشناسی دانشگاههای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
مرضیه دهقانی فیروزآبادی اثربخشی ساختار کلاس مبتنی بر نظریه خودتعیین گری بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
مجید رحمانی مقایسه پاسخهای دانش آموزان با و بدون اختلالات یادگیری پایه دوم ابتدائی شهر زنجان به خرده آموزمونهای گام نخست و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1386
ابوالقاسم زیبدی بررسی علل معلولیتهای ذهنی، جسمی و حسی و حرکتی کودکان و نوجوانان سنین مدرسه (20- 6) مراکز تحت حمایت بهزیستی شهرستان مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1381
لیلا سلگی بررسی و مقایسه پیامدها و سلامت تحصیلی در دانش آموزان دارای مادران مبتلا به درد مزمن عضلانی اسکلتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
:اکبر سلمانی کوپائی بررسی عوامل مرتبط باچالش ها ی موجود درعدم استفاده از کارگاه وامکانات کارگاهی توسط دبیران حرفه وفن از نظر دبیران حرفه وفن مدارس راهنمائی پسرانه دولتی منطقۀ 15 شهرتهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/19
ناصر سلیمانی نژاد رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1381
احمد سهرابی تاثیر فراوانی وهمسانی( همجواری خطی) بر باز شناخت بصری واژه در دانش آموزان عادی و عقب ماندة ذهنی دبستانهای شهرستان سقز کارشناسی ارشد دانلود 1378
ژاسنت صلیبی بررسی تاثیر منع موثر بعدی بر میزان یادآوری کلمات نوشتاری پس از 20 ثانیه فاطله نگهداری کارشناسی ارشد 1365
ژاسنت طیبی بررسی تاثیرمنع موثربعدی برمیزان یارآوری کلمات نوشتاری پس از20ثانیه فاصله نگهداری کارشناسی ارشد 1365
عباس عبدالحسین زاده بررسی و مقایسه الگوی پاسخ دهی دانش آموزان دختر دارای اختلال های یادگیری ویژه در ریاضیات و دانش آموزان عادی به آزمون بندر گشتالت کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسن غلامحسین زاده تاثیر آموزش روش خودآموزی بر عملکرد حل مسـاله دانـش آمـوزان پسر حساب نارسای پایه پنجم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
کاظم فتح تبار فیروزجائی بررسی رابطه بین انگیزه تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان بابل با پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی 1391- 1390 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
داوود فرکی رابطه اضطراب خصیصه ای و جهت گیری هدفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان سال دوم متوسطه رشته های کار و دانش شهرستان شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1386
سیامند قادری بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری ریاضی درپایه های چهارم و پنجم ابتدایی و ارائه الگویی جهت کاهش این مشکلات کارشناسی ارشد دانلود 1380
فاطمه کنارسری بررسی رابطه تحصیلات والدین با نوع تفسیر بعضی از ضرب المثلها کارشناسی ارشد 1365
محی الدین محمدخانی مقایسه اثر روش های تلفیقی و ترکیبی آموزش خواندن و نوشتن زبان فارسی بر پیشرفت خواندن و نوشتن و میزان مشارکت دانش آموزان پایه اول در فرآیند یادگیری در مدارس مختلط دوزبانه کارشناسی ارشد دانلود 1382
شهرام مرادی نژاد کاربرد روش حل مساله متنبی بر الگوی جورج پولیا در درس روان شناسی سال سوم متوسطه، رشته ادبیات و علوم انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1382
ملکه مشهدی فراهانی رابطه هویت شغلی با رضایتمندی روانی پرستاران با توجه به جنس و سابقه کار کارشناسی ارشد دانلود 1384
نیره مفاخری رابطه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد 1366
بهزاد مهرگان بررسی رابطه میان سواد دار بودن و وسعت مفهوم سازی کارشناسی ارشد 1359
ولی ا... موسوی ارتباط بین سبک های اسناد، عزت نفس، خلاقیت و نگرش خلاق در دانش جویان دکتری دانلود 1383
انیسه نعیم مقایسه نظریات مشاوران ،والدین ،مدیران مدارس راهنمایی و دبیران در مورد چگونگی اجرای نظام راهنمایی تحصیلی و نتایج حاصل از آن کارشناسی ارشد 1357
انسیه نعیم مقایسه نظریات، مشاوران، والدین، مدیران مدارس راهنمایی و دبیران در مورد چگونگی اجرای نظام راهنمایی تحصیلی و نتایج حاصل از آن کارشناسی ارشد 2537
فرشته نقدی دورباطی بررسی رابطه اشتغال مادر وسازگاری اجتماعی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1380
بیوک نکوئی بررسی رابطه خلاقیت، باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خود نظم بخش وپیشرفت تحصیلی در کروههای آموزشی ریاضی وفیزیک وعلوم تجربی، علوم انسانی، فنی حرفه ای وکارو دانش در دانش آموزان سال سوم نظام جدید شهر کارشناسی ارشد دانلود 1377
ابوالفضل هاشمی رابطه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد 1358
هنگامه هاشمی الحسینی بررسی تاثیر تربیت بینایی کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر ومقایسه آن با کودکان عادی( مقطع آمادگی) کارشناسی ارشد دانلود 1376
غلامعلی یوسلیانی بررسی راهبردهای یادگیری دانش آموزان قوی وضعیف سال سوم متوسطه بر حسب رشته تحصیلی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1380
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی تربیتی 5101559 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان شناسی تربیتی 5101559 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی تربیتی 5103016 2 01 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
متون تخصصی روانشناسی تربیتی 5101223 3 02 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه