اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جمشید افشنگ

change-logo

جمشید افشنگ (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجید اطراقچی بررسی سازگاری دانش آموزان عرب سیکل دوم درتهران کارشناسی ارشد 1353
ماشاالله آگاهی مقایسه علائق شغلی بین دو گروه دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم راهنمایی مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه3 تهران کارشناسی ارشد 1354
رجبعلی باقری مقایسه کارایی مشاوران با سابقه معلمی با مشاوران بدون سابقه معلمی کارشناسی 1354
عزیز برزگری مقایسه علائق شغلی کودکان عادی و پرورشگاهی کارشناسی ارشد 1356
برزگری عزیز مقایسه علایق شغلی کودکان عادی وپرورشگاهی کارشناسی ارشد 1356
محمد رضا برنجی سرنوشت شغلی فارغ ا لتحصیلان رشته مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی کارشناسی ارشد 1352
مرتضی بوترابی بررسی طرز فکر معلمین کودکستان نسبت به آموزش قبل از دبستان کارشناسی ارشد 1354
شهلا جهان آرا ارتباط انتظارات معلمین (پیش بینی معلم )شاگردان تیز هوش و پیشرفت تحصیلی این شاگردان کارشناسی ارشد 1356
شهلا جهان آرا ارتباط انتظارات معلولین (پیشبینی معلم) شاگردان تیز هوش و پیشرفت تحصیلی این شاگردان کارشناسی ارشد 1356
رفیع خانبابایی بررسی و تجزیه وتحلیل فعالیتهای فوق برنامه در مدارس جنوب شهر کارشناسی ارشد 1354
غلامعلی خرم هنر نما مقایسه مشکلات دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1353
ابراهیم دادستان بررسی تاثیر تمدید به تنبیه بر روی رفتار غیر اجتماعی تقلب و نگرش نسبت به تقلب کارشناسی ارشد دانلود 1374
فرح داراب نیا مشکلات معلمان کلاسهای سوم راهنمایی در مدارس مختلط و غیر مختلط کارشناسی ارشد 1354
فرحناز داراب نیا مشکلات معلمان کلاس سوم راهنمایی در مدارس مختلط و غیر مختلط کارشناسی ارشد 1354
سید حسام الدین دانش مقایسه و بررسی مشکلات تحصیلی پسران و دختران دانش آموز سال سوم راهنمایی ناحیه 11آموزش وپرورش تهران کارشناسی ارشد 1353
داریوش دهقان بررسی مشکلات معلمان حرفه و فن دوره راهنمایی کارشناسی ارشد 1353
حسین دوگانی بررسی مشکلا ت ارتباط مشاوران با والدین دانش آموزان کارشناسی ارشد 1354
امین الله راضی مقایسه پاسخ های دانش آموزان شهری و روستایی به سوالات تست استنفورد بینه کارشناسی ارشد 1358
امین الله راضی مقایسه پاسخهای دانش آموزان شهری و روستایی به سوالات تست استنفورد بینه کارشناسی ارشد 1358
محمد رضا شریفی بررسی ومقایسه نظرات دانش آموزان پسرسال دوم مدارس راهنمایی در باره مشکلات تحصیلی شان شمال و جنوب شهر تهران کارشناسی ارشد 1352
جعفر صادقی چگونگی اثر عوامل محیطی در ایجادعلائق شغلی و حرفه ای دانش آموز دوره دوم دبیرستان کارشناسی ارشد 1351
سیما صفر زاده بررسی ومقایسه مشکلات معلمین زن و مرد در ارتباط با دانش آموزان دختر و پسر در سال سوم راهنمایی کارشناسی ارشد 1356
سیما. صفر زاده بررسی و مقایسه مشکلات معلمین زن و مرد در ارتباط با دانش آ موزان دختر و پسر در سال سوم راهنمایی. کارشناسی ارشد 1356
عباس طباطبایی بررسی میزان توافق نگرشهای شغلی والدین و نوجوانان دانش آموزان دبیرستانهای ناحیه یک آموزش و پرورش تهران کارشناسی ارشد 1357
جواد فروزانی بررسی ارتباط باورهای غیر منطقی و ویژگی شخصیتی طاقت روانی با اضطراب خصیصه ای دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شهرکرج کارشناسی ارشد دانلود 1375
نعمت کدیور مقایسه نظر والدین شمال و جنوب شهر تهران در باره راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد 1352
ناصر کیفانی مقایسه علایق شغلی دو گروه از دانش آموزان کلاس دوم مدارس راهنمایی شمال و جنوب شهر تهران کارشناسی ارشد 1352
حیدر محمود کلایه بررسی و مقایسه علائق تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی مدارس راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش( ناحیه 15 تهران) کارشناسی ارشد 1356
محمود کلایه حیدر بررسی ومقایسه علایق تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر سال سوم راهنمایی کارشناسی ارشد 1536
ناهید ملک افضلی مشکلات مسئولین سازمانهای تربیتی شهرداری در مورد کودکان بی سرپرست در سنین بلوغ کارشناسی ارشد 1353
حسین نجف آبادی فراهانی تحلیل محتوای کتابهای فارسی اول ،دوم و سوم راهنمایی کارشناسی ارشد 1354
محمد تقی یوسفیان لنگرودی بررسی میزان نیل به هدف های درس شناخت حرفه و فن در دوره راهنمایی تحصیلی کارشناسی ارشد 1359
محمد تقی یوسیفیان لنگرودی بررسی میزان نیل به هدفهای درس شناخت حرفه و فن در دوره راهنمایی تحصیلی کارشناسی ارشد 1359
شهناز یوسف نژادیان ارتباط بین علائق تحصیلی وپیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد 1357