مرکز نوآوری دانشکده مرکز نوآوری دانشکده

 
شتابدهنده روشا متناظر با اهداف مرکز نوآوری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری این دانشگاه در فروردین ماه 1400 با حضور اساتید هیئت علمی، رئیس دانشکده و دانشگاه و معاون علمی و فناری رئیس جمهور برای شتابدهی و تجاری سازی ایده های، حوزه تخصصی روانشناسی، علوم تربیتی ، نوآوری اجتماعی و پرورش استعداد افتتاح شد.
این مرکز با نگاه بومی و رویکردی جامع در تلاش است خدماتی موثر و نقش آفرین به دانشجویان، اساتید برای رفع نیاز های خانواده ها، با تکیه بر دانش روز و تجارب صاحب نظران ارائه نماید.
خدمات این مرکز شامل: فضای کار اشتراکی، کارگاه های آموزشی، انجام فرآیندهای جذب و توسعه کسب و کار های نوپا، مشاوره حقوقی ایده ها و کسب و  کار ها  و ارتباطات و جذب سرمایه میباشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت:www.roshaac.ir  مراجعه فرمایید.