Faculty Members Faculty Members

Seyed ali naghi Kharazi

Seyed ali naghi Kharazi

Seyed ali naghi Kharazi (retired)   (FA Page)

Professor
Contact Number: 61117459
Room: -
Email: 

Translated BooksCompilation BooksNational ArticlesInternational ArticlesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Ali Akbar Khoshgoftar Moghaddam طراحی مدلی برای آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان Ph.D
Ali Lotfi طراحی الگوی آمادگی شناختی مدیران دانشگاه : مورد دانشگاه فرهنگیان Ph.D
بررسی رابطه ی وضعیت بهره مندی از آموزش عالی با توزیع درآمد شهروندان استان اردبیل طی سالهای 80-89 M.S Download 1391/11/30
بررسی رابطه ی بین پرداخت شهریه و عملکردآموزشی دانشجویان مطالعه موردی:دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های فنی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال تحصیلی 90- 91 M.S Download 1391/11/14
بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رابطه آن با رضایت شغلی آنها در شعب بانک ملی اراک M.S Download 1390/12/15
بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهداشت روانی کارکناندر شرکت سیمان مازندران M.S Download 1391/07/12
بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی M.S Download 1390/11/29
Developing a Cognitive Decision Making Model of Presidents of Iranian State Universities Ph.D Download 1397/06/31
بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران M.S Download 1391/07/12
بررسی میزان رضایت ذی نفعان از فرایند آموزش ضمن خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران M.S Download 1390/12/14
بررسی وضعیت عوامل مرتبط با تسهیم دانش در پردیس فنی و پردیس علوم انسانی دانشگاه تهران از نظر اعضای هیئت علمی M.S Download 1390/11/29
‏بررسی وضعیت هوش سازمانی از دیدگاه مدیران، معاونین و کارشناسان مناطق نوزده‌گانه آموزش‌ و پرورش شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای هوش سازمانی در آن مناطق M.S Download 1396/11/23
بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس دولتی و غیر دولتی شهر قم بر اساس مدل دنیسون M.S Download 96/11/21
طراحی الگوی آمادگی شناختی مدیران دانشگاه مورد: دانشگاه فرهنگیان Ph.D Download 1398/07/13
امکان سنجی برگزاری آموزشی الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد M.S
بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی و نوآوری در شرکت بیمه رازی M.S Download 1391/07/15
طراحی و ارزیابی برنامه فرایندمحور ارتقا کارکردهای اجرایی برای دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری ریاضی: با تاکید بر انتقال اثر دور و نزدیک Ph.D Download 1398/03/29
بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس مقطع متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 89-1388 M.S Download 1389/09/14
نیازسنجی آموزشی سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران و تدوین برنامه آموزشی M.S Download 1394/11/27
طراحی سیستم آموزش الکترونیکی دوره‌های آموزشی در مدرسه دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران M.S Download 1394/03/31
ارزیابی کیفیت مدارس هوشمند منتخب شهر تهران M.S Download 1391/04/26
بررسی نظر دانشجویان درباره زمینه¬های موثر بر تقلب دانشجویان در امتحانات در دانشگاه تهران M.S Download 1391/10/26
بررسی تطبیقی وضعیت برنامه آموزش برای همه در ایران و کشورهای منطقه در چهارچوب سند چشم انداز 1404 M.S Download 1392/07/30
بررسی رابطه عوامل تسهیل کننده یادگیری مشارکتی با موفقیت تحصیلی در پردیس های مجازی در دوره های کارشناسی ارشد مدیریت : مورد مطالعه مهر البرز M.S Download 1391/11/30
ارزیابی صلاحیتهای فراشناختی دانشجویان پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران و پیشنهاد دوره آموزشی جهت ارتقاء آن M.S Download 1395/04/12
عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار در بین کارکنان شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی M.S Download 1392/07/15
"بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ویادگیری سازمانی ازنظر اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی گلدشت" M.S Download 1390/11/29
‌طراحی الگوی سامانه مدیریت یادگیری هوشمند پاسخگو به تنوع فرهنگی در موسسه آموزش عالی مهر البرز Ph.D Download 1396/06/25
طراحی الگوئی برای ارزیابی موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی– غیر انتفاعی Ph.D Download 1393/09/16
مقایسه عملکرد دبیرستانهای دولتی و غیردولتی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران سال تحصیلی 91-1390 M.S Download 1391/07/15
بررسی رابطه بین میزان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران M.S Download 1391/11/24