Faculty Members Faculty Members

Mozafaredin Vaezi

Mozafaredin Vaezi

Mozafaredin Vaezi (retired)   (FA Page)

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 

Translated BooksNational ArticlesInternational ArticlesNational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
بررسی رابطه رهبری توزیع شده با عملکرد سازمانی معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر تهران M.S Download 1392/06/31
بررسی نیازهای آموزشی مدیران وکارکنان موسسه قرض الحسنه بسیجیان وپیشنهاد دوره ضروری آنان M.S Download بی ت
بررسی رابطه میزان استفاده معلمان از آموزش های ضمن خدمت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رضایت شغلی آنها درآموزش و پرورش شهر تهران M.S Download 1390/07/30
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تمایل به ارزیابی کیفیت در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران M.S Download 1390/07/23
تاثیر روش های تدریس بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسرسال سوم دوره راهنمایی شهرستان ایذه M.S Download 1390/12/15
بررسی رابطه بین دارایی های رشد دهنده و خودکارآمدی تحصیلی M.S Download 1393/04/08
بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران M.S Download 1389/07/24
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در شرکت سهامی بیمه آسیا شهر تهران M.S Download 1390/11/30
بررسی رابطه جو سازمانی ومیزان اعتمادکاری معلمان و مدیران در مدارس ابتدایی M.S Download 1392/06/31
عنوان:بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه شهید رجایی تهران M.S Download 1390/07/30
بررسی تطبیقی اصول مدیریت، و اداره آموزش و پرورش کشورهای آلمان، ژاپن وایران به منظور دستیابی به تجارب و اندیشه¬های مناسب برای ارائه به آموزش و پرورش ایران M.S Download 1390/07/27
بررسی ارتباط مولفه های رفتاری مدیران آموزشی با اثر بخشی دبیرستانهای شهـــر تهـــران M.S Download 1383
بررسی توانمندی (دانش و مهارت) کارشناسان برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی M.S Download 1393/12/27
بررسی رابطه ابعاد اندیشه مدیران با عملکرد آنان در دبیرستانهای شهرستان تالش M.S Download 1382
بررسی رابطه کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان فنی – مهندسی و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان M.S Download 1388/02/28
بررسی نظرات اعضا کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش استان گلستان درباره عملکرد کانونها و ارائه راهکارهای عملی M.S Download 1389/12/18
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا M.S Download 1390/12/15
بررسی مشکلات وموانع اجرائی شاخه کاردانش نظام جدید آموزش متوسطه از نظر کارشناسان برنامه ریزی آموزشی، مدیران ومشاوران تحصیلی M.S 1376
"بررسی نقاط قوت و ضعف دوره های آموزش ضمن خدمت(کوتاه مدت) سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از دیدگاه کارکنان" M.S Download 1390/07/23
بررسی رابطه بین شخصیت و رهبری تحول آفرین در بین مدیران مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران M.S Download 1388/06/16
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در دفتر مرکزی بیمه ایران M.S Download 1390/07/26
برنامه ریزی نیروی انسانی برای پست بانک ایران, ا استفاده از زنجیره های مارکف, طیی سال های 1390-1386 M.S Download 1386
بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان شهرستان هیرمند و ارائه راههای مناسب جهت کاهش افت تحصیلی M.S Download 1392/03/11
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی مدیران با عملکرد آنها در دبیرستانهای دولتی شهرستان سبزوار M.S Download 1385
«بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه البرز» M.S Download 1390/07/25
بررسی رابطه بکارگیری انواع قدرت توسط مدیر و جوسازمانی مدارس متوسطه شهرستان مشهد M.S Download 1380
بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای معلمان و سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران M.S Download 1394/06/29
عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن M.S Download 1386/07/24
رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت و منطقه6 M.S Download 1390/07/24
بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران مدارس ابتدائی شهرستان ایرانشهر و عملکرد ایشان از منظر معلمان آن مدارس M.S Download 1390/07/17
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت M.S Download 1390/12/14
بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی شهر یاسوج و خودکارآمدی آنان در سال تحصیلی 92-1391 M.S Download 1392/06/25
بررسی مشکلات و چالشهای مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران این مراکز M.S Download 1387/12/24
بررسی میزان توافق اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی منتخب با ملاک‌ها و نشانگرهای ارزیابی درونی (مورد:دانشگاه تهران) M.S Download 1390/07/30
بررسی رابطه‌ی فعالیت‌های فوق‌برنامه با عملکردتحصیلی دانش‌آموزان دختر رشته‌ی تجربی شهرستان مریوان در سال 86-87 M.S Download 1388/03/09
بررسی نظام جدید ارزشیابی عملکرد معلّمان از دیدگاه مدیران و معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان بردسکن M.S Download 1391/03/27
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در شرکت سهامی بیمه آسیا در شهر تهران M.S Download 1390/11/30
نیازسنجی¬آموزشی¬کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و M.S Download 1391/07/11
بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دوره متوسطه نظری شهرهای سنندج و کرمانشاه در سال تحصیلی 84-1383 M.S Download 1383
بررسی میزان مهارتهای مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران M.S Download 1382
بررسی رابطه جو سازمانی و یادگیری سازمانی در پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران از نظر اعضا هیئت علمی M.S Download 1390/07/30
بررسی عوامل مرتبط باچالش ها ی موجود درعدم استفاده از کارگاه وامکانات کارگاهی توسط دبیران حرفه وفن از نظر دبیران حرفه وفن مدارس راهنمائی پسرانه دولتی منطقۀ 15 شهرتهران M.S Download 1391/07/19
بررسی رابطه ی توانمندسازی و خلاقیت آموزشی دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دولتی دخترانه ی شهر تهران M.S Download 1390/12/15
عنوان:بررسی رابطه میان حرفه گرایی مدیران دبیرستان‌ها با خودکار آنان در استان کردستان M.S Download 1392/06/27
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیر گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان از نظر اعضای هیات علمی M.S Download 1386/12/21
بررسی رابطه ی یادگیری سازمانی و توانمندسازی نیروی انسانی M.S Download 1393/06/31
برنامه های جذب نیروی انسانی در صنعت گاز و ارائه راهکارهای بهبود آن M.S Download 1389/04/06
ارزیابی درونی و برونی درون - دانشگاهی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه M.S Download 1386
بررسی رابطه هوش اخلاقی با رهبری تیمی و اثر بخشی سازمانی در جهاد دانشگاهی شهر تهران M.S Download 1393/06/31
بررسی رابطه بین توسعه حرفه‌ای و راهبردهای مرتبط با آن در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید رجایی M.S Download 1392/12/10
مطالعه وضعیت موجود مدیریت دانش در مدارس غیر دولتی شهر تهران M.S Download 1393/12/09
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری دبیران و اثربخشی دبیرستانهای دولتی شهر سبزوار M.S Download 1387/09/02
بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان اسلامشهر درسال¬تحصیلی90-1389 M.S Download 1390/11/15
بررسی رابطه سلامت عمومی معلمان و مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران M.S Download 1390/07/13
بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و عملکرد دبیران در دبیرستانهای دولتی شهرستان آران و بیدگل M.S Download 1390/09/22
بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران M.S Download 1389/09/13
بررسی میزان تناسب برنامه درسی رشته برنامه ریزی آموزشی با مهارت‌های مورد نیاز برنامه ریزان آموزشی از دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی آموزشی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران M.S Download 1391/04/17
بررسی رابطه جو سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای شهرستان شهریار در سال تحصیلی 92-1391 M.S Download 1392/04/11
ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان M.S Download 1392/06/27
بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و تمایل به ترک خدمت در میان معلمان مدارس آموزش و پرورش منطقه دستگردان (استان یزد) M.S Download 1390/07/23
بررسی رابطه ی بین عملکرد شغـلی و رضایت شغـلی معلمان ابتدایی شهرستان بانه M.S Download 1391/07/12
بررسی موانع اثربخشی دوره های آموزشی پالایشگاه نفت اصفهان M.S Download 1388/08/25
تحلیل تطبیقی پیشرفت تحصیلی دانشجویان نوبت اول و دوم کارشناسی ارشد سال 85 علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران M.S Download 1387/08/27
بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و ارائه راههای بهبود آن در دبیرستانهای شهرتهران در سال تحصیلی 92-93 M.S Download 1393/04/15
بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نیریز و تدوین برنامه آموزشی مناسب برای آنان M.S Download 1387/11/29
بررسی رابطه ی انضباط دانش آموزان دبیرستان های شهرستان دیواندره با پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی 90/89 M.S Download 1391/04/11
بررسی رابطه بین مهارت های نظارتی مدیران با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ی سوّم راهنمایی در مدارس پسرانه‌ی راهنمایی استان قزوین از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 89-1388. M.S Download 1390/07/13
بررسی اثربخشی دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت گمرکات استان تهران طی سالهای 1382 – 1386 با استفاده از مدل کرک پاتریک M.S Download 1387/09/25
بررسی رابطه توسعه حرفه ای با عملکرد معلمان مدارس ابتدایی ناحیه سه کرج در سال تحصیلی 94- 93 M.S Download 1393/12/12
بررسی رابطه بازخورد ارزشیابی عملکرد و یادگیری سازمانی کارشناسان مرکز بهمن موتور M.S Download 1384
بررسی رابطه سلامت سازمانی با استرس شغلی دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر دلفان در سال تحصیلی 88-1387 M.S Download 1388/08/26
Implementation of Total Quality Management elements in primary schools od Robat-Karim district; Tehran; Iran M.S Download 95/06/27
بررسی نظر معلمان ودانش آموزان درباره چگونگی فرایند یاددهی- یادگیری در مدارس متوسطه(شبانه روزی) شهرستان خدابنده سال تحصیلی 90-89 M.S Download 1390/11/17
بررسی رابطه ویژگیهای حرفه ای معلمان با نظر آنان درباره ارزشیابی توصیفی پایه سوم ابتدایی شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 90-89 M.S Download 1390/11/17
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در M.S Download 1390/07/27
بررسی مقایسه ای جوسازمانی حاکم بر دبیرستانهای دولتی پسرانه ودخترانه شهرستان خوی M.S Download 1379
بررسی رابطه سلامت روانی با پایگاه قدرت مدیران مدارس شهر قزوین M.S Download 1391/07/11
بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کرج M.S Download 1388/09/10
بررسی رابطه مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی با نیازهای آموزشی آنان در شهرستان دهگلان M.S Download 1390/10/04
بررسی عوامل مرتبط با تمایل ادامه تحصیل دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران برای ورود به دوره کارشناسی ارشد M.S Download 1388/04/03
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشکده های فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران M.S Download 1388/07/26
طراحی الگوی ارزیابی دانشگاه پایدار: مورد مطالعه دانشگاه تهران Ph.D Download 1393/09/12
بررسی رابطه بین مهارت های عمومی مدیریتی کارکنان با عملکرد آنان در فرمانداری شهرستان ورامین M.S Download 1391/07/08
بررسی عوامل آموزشی مؤثر در افت تحصیلی هنرجویان پسر شاخه کاردانش که دچار افت تحصیلی شده اند در شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 89-90 از نظر هنرجویان، هنرآموزان ، مدیران M.S Download 1391/04/26
تعیین رابطه بین نظرات مدیران درباره محتوای دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیران دبیرستان‌ها و نیازهای حرفه‌ای آنان در دبیرستان‌های پسرانه شهرستان کرمانشاه M.S Download 1385
بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانش مدیران دبیرستانهای شهر زاهدان از دیدگاه مدیران و دبیران M.S Download 1391/03/27
بررسی نظر معلمان زن آموزش و پرورش درباره دوره¬های آموزش ضمن خدمت معلمان زن بر اساس مدل OEM کافمن و ارائه راهکارهایی برای بهبود این دوره های آموزشی: M.S Download 1392/11/27
بررسی نظر کارشناسان درباره فعالیت های توسعه دانش در شرکت های صنعتی منتخب استان کردستان M.S Download 1389/09/13
بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگده های پردیس فنی و دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران M.S Download 1389/04/13
بررسی مقایسه ای تاثیر ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 M.S Download 1389/11/11
ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران M.S Download 1389/08/22
بررسی رابطه بین منابع قدرت مورداستفاده مدیران و استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه دو شهر همدان M.S Download 1393/07/30
بررسی موانع استفاده از رویکرد یادگیری مشارکتی از نظر دبیران ریاضی دبیرستانهای شهرستان گنبدکاووس M.S Download 1389/11/14
بررسی رابطه نوع دانشگاه وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های منتخب شهر تهران M.S Download 1387/09/09