Faculty Members Faculty Members

Farideh Aleagha

change-logo

Farideh Aleagha (retired)   (FA Page)

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
  • Thesis

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
بررسی میزان انطباق نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان با توانمندی شغلی آنان از دیدگاه کارکنان ومدیران M.S
بررسی رابطه میزان آمادگی اعضای هیات علمی و مدیران در پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با برخی ویژگیهای جمعیت شناختی در دانشگاه هرمزگان M.S Download 1384
برنامه ریزی نیروی انسانی برای پست بانک ایران, ا استفاده از زنجیره های مارکف, طیی سال های 1390-1386 M.S Download 1386
بررسی رابطه ویژگی های دوره های آموزش ضمن خدمت با اثر بخشی آنها از نظر کارکنان و مدیران سازمان M.S
بررسی رابطه ویژگی های دوره های آموزش ضمن خدمت با اثر بخشی آنها از نظر کارکنان و مدیران سازمان M.S
بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دوره متوسطه نظری شهرهای سنندج و کرمانشاه در سال تحصیلی 84-1383 M.S Download 1383
بررسی مقایسه ای رفتارهای مدیریتی زنان و مردان در برخی ادارات دولتی شهر تهران M.S Download 1383
بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و عملکرد دبیران در دبیرستانهای دولتی شهرستان آران و بیدگل M.S Download 1390/09/22
بررسی عوامل مرتبط با عملکرد آموزشی - پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز M.S Download 1384
شناخت وضعیت موجود بیمارستانهای دولتی شهر آمل براساس ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده و پیشنهاد یک برنامه مناسب جهت انطباق با آن ویژگیها M.S Download 1386
بررسی وضعیت موجود بیمارستانهای دولتی شهر آمل بر اساس ویژگیهای سازمانهای یادگیری و ارائه برنامه مناسب جهت انطباق با آن ویژگیها M.S
ارزیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی دفتر مرکزی سازمان راراهداری و حمل و نقل جاده ای در سال1383-1384 و ارایه ÷یشنهادات لازم برای بهبود این برنامه ها M.S
امکان سنجی کاربردبرخی از عوامل انگیزشی - بهداشتی تئوری هزربرگ در افزایش ضریب بکارگیری نیروهای آموزشی موجود آموزش و پرورش در دبیرستانهای شهرستان اصفهان M.S Download 1380
بررسی کارآیی درونی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی در برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران M.S Download 1376
بررسی رابطه چگونگی اجرای هدایت تحصیلی با علاقه نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای در شهرستان اسلامشهر M.S Download 1383
برنامه ریزی نیروی انسانی برای شرکت توانیر تهران از طریق مدل زنجیره ای مارکوف از سال 1385-1381 M.S Download 1382
بررسی نظرات معلمان ابتدایی نسبت به محتوای درسی دوره های دانش افزایی طرح جامع معلمان در سطح استان کهگیلویه و بویر احمد M.S 1374
ارزیابی اثر بخش دوره های آموزشی ضمن خدمت کارگری شرکت پارس خود رو M.S Download 1379
بررسی میزان انطباق نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان با توانمندی شغلی آنان از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان‌ تأمین اجتماعی شهرستان اردبیل M.S Download 1385
بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت برکارآرائی کارکنان نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی دبیران مستقر در شهر تهران M.S 1369
تحلیل هزینه - فایدة آموزشهای ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان در سال تحصیلی 1380 - 1379 و ارائه راهکارهایی جهت افزایش کارآیی آن M.S Download 1380
بررسی رابطه تئوریهای مدیریت (YوX ) با انگیزه حرفه ای معلمان مدارس راهنمایی شهر تهران M.S Download 1369
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی معلمان در کلاس درس و رفتار جامعه مدنی در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی عادی دولتی دخترانه شهر تهران M.S Download 1379
بررسی عوامل عمده خانوادگی موثر در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر کازرون در سال 71-70 M.S Download 1371
بررسی برخی از ویژگیهای مدیران زن در دبیرستانهای دخترانه تهران M.S 1370
بررسی مشکلات وموانع اجرائی شاخه کاردانش نظام جدید آموزش متوسطه از نظر کارشناسان برنامه ریزی آموزشی، مدیران ومشاوران تحصیلی M.S 1376
بررس ومقایسه اثر بخشی برنامه های اموزش ضمن خدمت در دو طیف کوتاه مدت وبلند مدت در بخش عمران روستایی جهاد سازندگی M.S Download 1372
بررسی وارزیابی دوره پیش دانشگاهی شهرستان گرگان بر اساس مدل ارزیابی سیپ CIPP M.S Download 1380
بررسی میزان آگاهی دبیران فارغ التحصیل دانشگاهی از مهارتهای عمومی فرآیند تدریس نسبت به دبیران دانش آموخته مراکز آموزش نیروی انسانی M.S Download 1377
بررسی برخی از عوامل مرتبط بر عملکرد مدیران مقطع متوسطه در شهر اصفهان از نظر ایشان M.S Download 1373
طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی M.S Download 1385
بررسی عوامل عمده آموزشی مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان مدارس فنی وحرفه ای استان چهارمحال و بختیاری M.S 1370
بررسی وضع موجود و تعیین برخی از محدودیت ها و امکانات درون زا و بیرون زای مرتبط با توسعه هنرستانهای شاخه کاردانش استان کرمانشاه طی سال تحصیلی 77-76 M.S Download 1378
بررسی رابطه ویژگی‌های دوره‌های آموزش ضمن خدمت با اثر بخشی آنها از نظر کارکنان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی M.S Download 1385
بررسی علل و موانع موجود در مسیر مطلوب برنامه های سواد آموزی در تهران M.S
بررسی تحلیلی راه حل های تامین هزینه های آموزش وپرورش ایران M.S 1370
بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و آموزشی مرتبط بر مردودی سواد آموزان دوره مقدماتی سازمان نهضت سواد آموزی M.S Download 1374
بررسی مشکلات درس انشاء در پایة پنجم مدارس ابتدائی شهر اهواز سال 75 - 74 M.S Download 1376
بررسی رابطة بین جوسازمانی و مشارکت دبیران در فرایند تصمیم گیری در دبیرستانهای شهرهای آمل، نوروچمستان M.S Download بی ت
تحلیل هزینه - فایده دوره های کارشناسی ارشد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران (ورودیهای 75-1374 و 76-1375) M.S Download 1382
شناخت ساز و کارهای تخصیص منابع مالی در آموزش و پرورش و ارائه ساز و کار مناسب: مورد شهر تهران B.S Download 1386
بررسی عملکرد کلاسهای جبرانی تابستانی در چهارچوب سیاستهای آموزش جبرانی وزارت آموزش و پرورش در کاهش افت تحصیلی در هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان بروجرد در سال 75-74 M.S Download 1375
بررسی نظر فرهنگیان در باره وضعیت موجود خدمات رفاهی فرهنگیان و ارائه راه کارهایی جهت گسترش و بهبودی آن M.S Download 1382
نیازسنجی آموزشی مدیران شرکت واگن پارس و ارائه راهکارهایی جهت آموزش بهینه آنان M.S Download 1382
بررسی نظرات مدیران درباره عملکرد آموزگاران بامدرک کارشناسی نسبت به سایر آموزگاران در شهر تهران M.S Download 1377
ساخت و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی برای دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر اردبیل M.S Download 1378
بررسی وضع موجود فضای نظام جدید آموزشی متوسطه در مناطق شهری شیراز M.S Download 1375
تاثیر برخی ویژگی های خانوادگی بر گرایشهای تحصیلی فرزندان در سطح عالی M.S 1365
مقایسه و بررسی تطبیقی آموزش فنی و حرفه ای در ایران و هندوستان M.S Download 1365
مقایسه و بررسی تطبیقی آموزش فنی و حرفه ای در ایران و هندوستان M.S 1365
بررسی نگرش هنر آموزان نسبت به برخی از شاخص های بهسازی عملکرد مدیران در رابطه ی آن با نتایج ارزشیابی هنر آموزان در هنرستانهای پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 1377 - 1376 M.S Download 1378
بررسی نظر آموزگاران درباره نحوه برخورد مدیران نسبت به مشکلات سازمانی و آموزشی آنان در مدارس ابتدایی شهرستان لار در سال تحصیلی 76-75 M.S Download 1377
بررسی رابطه برخی عوامل باسودمندی دوره های آموزشی بزرگسالان روستایی استان آذربایجان غربی M.S Download 1373
بررسی وضعیت موجود مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم (ع) و تدوین برنامه توسعة آن در آینده M.S Download 1379
بررسی رابطه میزان آموزش زنان روستایی شهرستان رامسر و مشارکت آنها در توسعه اقتصادی M.S Download 1382
الگویی جهت ارزیابی برونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان M.S Download 1385
بررسی رابطه ادراک مدیران ودبیران نسبت به اهداف نظام جدید آموزش متوسطه با عملکرد دبیرستان در شهرستان سقز در سال تحصیلی 78-1377 M.S Download 1379
تربیت و نهج البلاغه M.S 1365
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان لاهیجان M.S Download 1379
بررسی پاره ای عوامل مرتبط با روحیه کارکنان سیمای جمهوری اسلامی ایران M.S Download 1374
بررسی ومقایسه نظام درسی رشته های مهارتی مراکز داخل و خارج از آموزش وپرورش در رشته های فنی وحرفه ای وکارو دانش شهر گرگان M.S Download 1379
نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان دفترمرکزی بنیاد مسـکن انقـلاب اسلامی M.S Download 1383
پیش بینی نیروی انسانی (هیات علمی و کادر اداری) دانشگاه دولتی بیرجند در طی سالهای (1385-1383) M.S Download 1382
بررسی نظردانش آموزان رشته های علوم تجربی و علوم انسانی و مشاوران شهرزنجان نسبت به ملاکها وضوابط هدایت تحصیلی در نظام جدید متوسطه M.S Download 1376
برنامه ریزی نیروی انسانی برای اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان در دوره متوسطه با در نظر گرفتن ویژگیهای اقتصادی استان ( 83- 79) M.S Download 1379
بررسی وضعیت نابرابری آموزشی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بم در سال تحصیلی 85-84 M.S Download 1386
بررسی میزان دستیابی ومشارکت درآموزش متوسطه دراستان کهگیلویه وبویراحمد درسالهای تحصیلی 69- 68 ، 74- 1373 M.S Download 1375
تجزیه و تحلیل وضعیت تحقیقات علوم انسانی در دانشگاههای دولتی شهرتهران با توجه به برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ( برنامه بخش تحقیقات) M.S Download 1378
بررسی رابطه تحصیلات و مشاغل زنان تحصیلکرده در سازمان مرکزی صدا و سیما با رضایت شغلی آنان M.S Download 1379
تعیین نیازهای آموزشی مدیران عملیاتی شرکت ایران خودرو بر اساس الگوی وودال و وینسنتلی و ارائه چارچوب آموزشی مناسب برای آنان M.S Download 1381
طراحی الگوی آموزش با کیفیت جامع (TQT) برای کارکنان مرکز تحقیقات شرکت ایران خودرو M.S Download 1381
ارزیابی رشتـه حسابـداری بازرگانـی شهر اردبیـل براسـاس مـدل ارزیابی سیپ CIPP M.S Download 1383
بررسی میزان رعایت مقررات آموزشگاهی از سوی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرج سال تحصیلی 82-1381 M.S Download 1382
بررسی فرآیند آموزش ابتدایی در مناطق روستایی اهواز (80-79) M.S Download 1380
بررسی تأثیرآموزشی غیرحضوری درمقایسه با حضوری درموفقیت تحصیلی دانش آموزان بزرگسال دورة متوسطه استان کردستان درسال تحصیلی 73- 72 M.S Download 1375
بررسی نظرکادرفنی و دانجویان آموزشکده های کشاورزی وابسته به آموزش و پرورش دربارة وضعیت موجود و امکانات القوه آموزشکده هاجهت نیل به خود کفایی مالی M.S Download 1377
تحلیل سازه های همبسته با عدم کاربست یافته های پژوهشی درحل مسائل آموزش وپرورش M.S Download 1382
برنامه ریزی نیروی انسانی باتاکید برپیش بینی نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس (1390-1381) M.S Download 1382
بررسی رابطه دانش مدیران از برنامه ریزی استراتژیک با مشارکت کارکنان در برنامه ریزی در دانشگاه شاهد M.S Download 1387/04/20
ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی دفتر مرکزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال 1383-1384 و ارایه پیشنهادات لازم برای بهبود این برنامه ها M.S Download 1386
ارزیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی دفتر مرکز ی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در سال 1383-1384 و ارایه پیشنهادات لازم برای بهبود این برنامه ها M.S 1386
بررسی ساختاربرنامه ریزی آموزشی حوزه های علمیه شهرتهران ارائه الگوی مناسب برای آن M.S Download 1380
بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کاردان فنی رشته الکتروتکنیک آموزشکده های فنی M.S 1370
بررسی نظرات آموزگاران مقطع ابتدایی شهرمشهد دربارة ویژگی های معلمان راهنمای موفق M.S Download 1376
مقایسه کارایی داخلی مدارس شبانه روزی ومدارس مرکزی استان خراسان سال تحصیلی 74 - 73 M.S Download 1376
بررس ومقایسه جو سازمانی دانشگاه اصفهان ودانشگاه تهران M.S Download 1369
بررسی برابری فرصتهای آموزشی در دوره متوسطه و عوامل مرتبط با آن در مناطق آموزشی استان زنجان در سال تحصیلی 1382-1381 M.S Download 1383
بررسی نیازهای دانش شغلی عمومی مشاوران دبیرستانهای شهر تهران M.S Download 1380
بررسی نظرات کارکنان سازمان بنادر وکشتیرانی دربارة وضعیت موجود ومطلوب نظام آموزشی کارکنان M.S Download 1375
بررسی عوامل موثر در انتخاب شغل معلمی در میان دانشجویان مراکز تربیت معلم اصفهان M.S Download 1371
بررسی نیازهای آموزشی کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر از دیدگاه معلمان مدارس استثنایی در استان های آذربایجان غربی و کردستان M.S Download 1378
بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دوره های کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاهی اراک و ملایر M.S Download 1376
بررسی میزان نگهداشت سواد نزد نوسوادان در اصفهان M.S 1366
بررسی میزان نگهداشت سوادنزدنوسوادان دراصفهان M.S 1366
بررسی کیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری در دوره های کارشناسی ارشد دانشکده های علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهرتهران M.S Download 1379
بررسی تحلیلی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان برخی از دانشگاههای کشور M.S Download 1371
طراحی الگوی بهینه نیاز سنجی آموزشی و کاربرد آن برای تعیین نیازهای آموزشی مـدیـران پرستـاری (مدیران ارشد ) و سرپرستاران (مدیران میانی) بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران M.S Download 1383
پیش بینی وبررسی تحولات کمی بخش آموزش وپرورش کشور (1390- 1370) M.S Download 1373
نیازسنجی آموزشی زندانیان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال 1380 و ارائه اولویتهای آموزشی آنان M.S Download 1381
بررسی نابرابری های آموزشی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تحصیلی 66 - 65 و76و75 در استان خراسان M.S Download 1378
بررسی ساختارهای برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای تهران وارائه الگوی مناسب برای آنها M.S Download 1378
بررسی کمی وکیفی کادر آموزشی دبیرستانهای نظری اصفهان M.S Download 1369
بررسی و تحلیل ویژگیهای سیستم ارزشیابی معلمان M.S Download 1369
بررسی ویژگیهای مدیر موفق از دیدگاه معلمان مدارس ابتدائی وراهنمایی پسرانه ودخترانه تهران M.S Download 1369
بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزش فنی وحرفه ای رسمی وزارت جهاد سازندگی M.S Download 1378
کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه M.S Download 1385/06/29
بررسی نظرات کارشناسان ستادی وزارت آموزش و پرورش و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای پسرانه شهر تهران درمورد برخی عوامل مرتبط در سوق دادن ظرفیت های آموزشی دوره متوسطه نظری به سوی آموزش های فنی و حرفه ای M.S Download 1382
بررسی رابطه توسعه کمی آموزش و پرورش با کیفیت آموزشی در دوره آموزش راهنمایی تحصیلی در شهر قم M.S 1366