Faculty Members Faculty Members

Gholamali Afrouz

Gholamali Afrouz

Gholamali Afrouz    (FA Page)

Full Professor
Contact Number: 61117455
Room: -
Email: 
Website: 

EducationsInternational RatingsMembershipsCompilation BooksNational ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Azam Abaspour بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه ای ویژگی های زیستی ، شناختی ، روانی - اجتماعی و رضامندی زوجیت والدین با وزرن نوزاد به هنگام تولد در شهرستان اسلامشهر M.S
Hisam Abdolrahim بررسی پیمایشی مقایسه ای دانش ، نگرش و عملکرد معلمان مدارس عادینسبت به صرع در ایران و سودان M.S
ZOHREH ADELZADEH رابطه رضایت مندی زناشویی والدین با سلسله مراتب ارزش ها در دختران نوجوان آنان M.S
Seifollah Aghajani اثر بخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی ( حواس جمعی ) در ارتقای تعامل والد - کودک و رضامندی زوجیت مادران کودکان آهسته گام Ph.D
Jafar Ahmadi بررسی نگرش معلمان مدارس عادی نسبت به ویژگی ها و تواناییهای دانش آموزان نابینا و ناشنوا در شهر کابل M.S
Rana Amina بررسی تحلیلی رابطه ویژگی های زیستی ، شناختی، روانی - اجتماعی و رضامندی زوجیت در والدین با نوزاد کم وزن و نوزاد خوش وزن M.S
Razieh Asadi بررسی رابطه رضامندی زوجیت والدین با میزان محبوبیت آنها در نزد فرزندان با آسیب شنوایی و عادی M.S
Mohamad Ashori متناسب سازی برنامه آموزش فرزند پروری با نگاه مثبت در بستر ارزش های فرهنگی و ارزیابی اثر بخشی آن بر رضامندی زوجیت و سلامت روان والدین کودکان آهسته گام Ph.D
MARYAM AYAZI تهیه بسته آموزشی ارتقای کیفیت زندگی برای مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی و بررسی اثر بخشی آن بر سلامت روان آنها M.S
Samad Azimigaroosi بررسی تحلیلی و مقایسه ای فرآیند ازدواج ، بارداری ،فرزند آوری و رضامندی زوجیتدر والدین کودکان خودمانده M.S
Mohammad parsa Azizi بررسی تحلیلی ویژگیهای زیست شناختی - اجتماعی وادلدین با بیش از یک فرزند استثنایی در شهرستان تهران M.S
Azam Bahadori بررسی ویژگیهای زیستی شناختی و روانی - اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی M.S
Sepideh Bahmani heidarabadi بررسی اثر بخشی مداخله های آموزشی خانواده محور بر رشد حرکتی و کلامی کودکان آهسته گام با نشانگان داون 6-4 سال M.S
Shahrzad Bakhshizadeh طراحی برنامه تاب آوری مبتنی بر معنویت اسلامی و بررسی اثر بخشی آن بر سلامت روانی، رضامندی زوجیت و تعاملات درون خانوادگی مادران کودکان آهسته گام Ph.D
Shabnam Bayati بررسی اثر بخشی آموزش کفایت اجتماعی خانواده محور بر مهارتهای اجتماعی کودکان آهسته گام و رابطه والد -کودک M.S
Aazam Borhan اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله برنگرش اجتماعی و سلامت روان نوجوانان بزهکار M.S
Mersedeh Chegini تدوین مقایس نوین تلفیقی برای سنجش ناتوانی یادگیری در دانش آموزان دبستان M.S
Mersedeh Chegini استانداردسازی نسخه سوم نظام سنجش رفتاری کودک پیش از دبستان در شهر تهران Ph.D
Maryam Dalvand بررسی رضامندی زوجیت والدین با خلاقیت و سلامت روان دانش آموزان تیز هوش M.S
Mahboube Dargahi ارزیابی برنامه توانبخشی بازی درمانی گروهی شر مبتنی بر مدل پردازش حسی دان و اثر بخشی آن بر کاهش نشانگان در خودماندگی کودکان در خودمانده با کارکرد بالا Ph.D
Behzad Dehnavi بررسی تحلیل ویژگی ها و نیازهای خانواده های داوطلب استفاده کننده از خدمات مراکز روان شناسی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان تهران M.S
Mona Delavarian طراحی برنامه عصبی - شناختی رایانه محور جهت تدوین و پیاده سازی سامانه هوشمند حمایتگر تصمیم بالینی با هدف شناسایی کودکان پیش دبستانی مستعد اختلال خواندن (دیسلکسیا) Ph.D
Nasrin Ebrahimi بررسی تاثیر یکپارچگی حسی خانواده محور بر مهارتهای ادارکی - حرکتی کودکان سندرم داون 8-5 ساله M.S
Ali mohammad Fallah بررسی سلامت روان ، رضایت شغلی و کیفیت زندگی در معلمان کودکان عادی و استثنایی شهر کاشان M.S
Neda Farahini تدوین برنامه معنادرمانی بر پایه ارزشهای اسلامی - ایرانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشاط معنوی و رضامندی زوجیت در والدین کودکان استثنایی Ph.D
Sogand Ghasemzadeh طراحی برنامه بهبود بخشی روابط درون خانوادگی و ارزیابی اثر بخشی آن بر رضامندی زوجیت ، مهارتهای فرزند پروری والدین و نشانه های بالینی اختلال رفتاری فرزندان Ph.D
Hossein Gholamhossein بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی دریافت شده ، ادراک شده ، خود کار آمدی و سلامت روان دانش آموزان تیز هوش و عادی M.S
SOMAYEH HABIBPOUR طراحی برنامه بازی درمانی شناختی - رفتاری خانواده محور برای دانش آموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی و اثربخشی آن بر نشانه های این اختلال و تعامل مادر - کودک Ph.D
Hashemi razini Hadi طراحی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی تاثیر آن بر مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا Ph.D
Elham Hakimirad بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی (پدر ،مادرمحورو مضاعف) و غیر خویشاوند در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در مناطق شهری و روستایی تهران M.S
Elham Hakimirad طراحی برنامه آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال و بررسی اثر بخشی آن بر کاهش نشانه های اختلال و بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی ها Ph.D
Mariam Hashami Bakhash امکان سنجی برگزاری دوره های آموزش مجازی مهارت های زندگی برای دانش آموزان نابینا ( با تاکید بر نیروی انسانی ) M.S
Vajihe alsadat Hashemizadeh بررسی و مقایسه حافظه دیداری دانش اموزان دختر شنوا و ناشنوا M.S
Danhal Homayonnia firozja بررسی مهارت های زبان دریافتی ،واسطه ای و بیانی دانش آموزان نارسا خوان و عادی M.S
Abdollah Jamaly اثر بخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر رضامندی زوجیت و رابطه مهرورزانه ( رمانیک) مادران داری کودک با نشانگان داون M.S
Kambiz Kamkari هنجاریابی هوش آزمونهای اولیه مقیاس استانقورد - بنیه خردسالان (ESB5)برای سنین 2-7 سال Ph.D
Nasrin KarimiNaser بررسی مقایسه ای ویژگی های زیستس ، شناختی، روانی - اجتماعی والدین خویشاوند و غیر خویشاوند دارای بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی ورامین ، پیشوا، قرچک و پاکدشت M.S
Leila Kashani Vahid طراحی و تهیه برنامه آموزش حل مساله بین فردی با رویکرد خلاقانه و برارزیابی اثر بخشی آن برارتقای خلاقیت و مهارتهای اجتماعی دختران دبستانی سر آمد Ph.D
Jaleh Khajaviasbchin بررسی تحلیلی ، مقایسه ای ویژگی های زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی مادران و زضامندی زوجیت و تاثیر آن بر وزن هنگام تولد در شهرستان چالوس M.S
Mehdi Khanbani بررسی رابطه ویژگی های زیستی ، شناختی و روانی- اجتماعی و پیوندهای خویشاوندی والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد در استان اصفهان Ph.D
Mohsen Mahmoodi اثر بخشی فعالیت های حرکتی ظریف بر توجه ژایدار دانش آموزان آهسته گام آموزش ژذیر M.S
Seyed mohammad ali Miri fargi بررسی تحلیلی رفتارهای جنسی نوجوانان آهسته گام در دوران بلوغ جنسی از دید والدین و معلمان M.S
Farzaneh Mirzaei tabar بررسی تحلیلی و مقایسه ای آغاز تجربه بلوغ جنسی در دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل در مدارس آهسته گام ، ناشنوا، و عادی شهر تهران M.S
Seyedeh Maedeh Moghimian Shiadeh بررسی تحلیلی و مقایسه ای فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوندی ( پدر محور مادر محور مضاعف) و غیر خویشاوند M.S
Mohammad Mohajerani مقایسه رضامندی زوجیت و حمایت اجتماعی ادارک شده بین خویشاوند و غیر خویشاون در دانش آموزان استثنایی و عادی M.S
Madhi Mohamad بررسی ویژگی های زیستی ،شناختی و روانی - اجتماعی والدین بیش از یک فرزند استثنایی در شهر قم M.S
Esmail Mohammad neghad بررسی علل مقایسه ای کیفیت زندگی و سلامت روان و رضامندی زوجیت در والدین کودکان عادی و استثنایی خویشاوند و غیر خویشاوند M.S
Saeideh Mohseni nezhad تصویر خود و ویژگیهای عاطفی نوجوانان با اختلالات حرکتی ، در آزمونهای فرافکن و عینی M.S
Amene Molavi vardanjani بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگی های زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی و رضامندی زوجیت و علائم آن بر وزن نوزاد در شهر کرد M.S
Negin Motamed Yeganeh طراحی برنامه مداخلات عصب روانشناختی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر کارکرد های اجرایی و علائم رفتاری کودکان با نشانگان بیش فعالی و بی قراری Ph.D
Seyedeh Fatemeh Mousavi طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش مهارت های اجرایی مبتنی بر بازی درمانی خانواده محور در کودکان دبستانی با اختلال کاستی توجه Ph.D
Nayereh Naghdi رابطه محبوبیت والدین از نظر فرزندان با نشاط معنوی و خلاقیت دانش آموزان دبیرستان های استعداد درخشان M.S
Somayeh Nazari بررسی تحلیلی ویژگیهای زیستی شناختی روانی اجتماعی والدین خویشاوندی و غیر خویشاوندی ( با پیوندهای ششگانه ) و والدین غیر خویشاوندی با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی ( اهواز) M.S
Shahrooz Nemati طراحی و بررسی اثر بخشی برنامه بخشایش گری در ارتقای رضامندی زوجیت ، سلامت روانی و تعاملات مادر کودک در مادران کودکان آهسته گام Ph.D
Shahroz Nemati فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی و رابطه آن با انواع معلولیت در مناطق شهری و روستایی شهرستان اردبیل گامی در جهت برنامه جامع ارائه خدمات M.S
Karim Niknam بررسیط اثر آموزش مقابله های معنوی بر تاب آوری و شادکامی مادران کودکان آهسته گام M.S
Fatameh Nosrati بررسی تحلیلی رابطه ترکیب گروه های خونی ، فصل انعقاد نطفه و سن زیستی والدینیا فراوانی کودکان با نشانگان داون در شهر تهران Ph.D
MAJID OMIDIKHANKAHDANI ارایه مدلی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی خانواده های دارای فرزند با نشانگان داون مبتنی بر یک مطالعه آمیخته Ph.D
Somaieh Sadati Firozabadi اثر بخشی بررنامه حرکت درمانی بر نشانه های بالینی ، کارکردهایی اجرایی و بهزیستی دانش اموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی و مقایسه آن با درمان نوروفیدبک Ph.D
Ali Sadeghi sayyah بررسی تحلیلی و مقایسه ای فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی و غیر خویشاوند در والدین کودکان عادی استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی ، شناختی در مناطق شهری و روستایی همدان M.S
Hayedeh Sadri Aghdam اثر بخشی برنامه تقویت غیر مشروط و تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر بر کاهش مشکلات رفتاری سه کودک خودمانده M.S
Rezayi Saeed طراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظر(tom)و بررسی اثر بخشی آن بر کارکرد اجتماعی اتیستیک با (hf) Ph.D
Mir mahmoud Sajadi مقلیسه نارسایی های هیجانی در دانش آموزان نارساخوان و عادی M.S
Nasrin Salimi بررسی تحلیلی رابطه ویژگی های ریستی و شناختی روانی - اجتماعی و زضامندی زوجیت والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد در شهر تهران M.S
Atefeh Sardari بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی،شناختی، روانی -اجتماعی و رضامندی زوجیت والدین در شهرستان کرج با وزن نوزاد به هنگام تولد M.S
Fatemeh Sedaghat Sadr بررسی مقایسه ای سلامت روان و میزان بازداری و انعطاف پذیری در والدین کودکان بی قرار ، بیش فعال و عادی M.S
Monir Shams بررسی رضامندی زوجیت والدین با ویژگی های شخصیتی فرزندان و گزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی ، المپیاد های علمی و دانش آموزن عادی M.S
Zahra Soltani اثربخشی توانمندسازی حسی حرکتی خانواده محور بر ظرفیت هوشی، توان خواندن و مهارت های روزمره زندگی دانش آموزان با نشانگان داون M.S
Mohaddeseh Tabesh بررسی رابطه سن ورود به پایه اول دبستان با پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت و نشاط معنوی در دانش آموزان تیز هوش M.S
Abbasali Taghipour javan تدوین برنامه توسعه حرفه ای فراگیر - حمایتی و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش و خودکارآمدی حرفه ای معلمان در آموزش دانش آموزان با اختلاف طیف اتیسم Ph.D
Farnoosh Taheriyan بررسی رابطه ویژگی های زیستی ، شناختی ، روانی - اجتماعی و رضامندی زوجیت والدین با وزن هنگام تولد نوازد در بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان M.S
SAFURA TARAGHI بررسی تحلیلی میزان آگاهی و نگرش دختران دبستانی نسبت به پدیده بلوغ همراه با تدوین برنامه جامع آموزشی ویژه دختران دبستانی M.S
Sedigheh Taslimi بررسی رابطه رضامندی زوجیت والدین با خلایت و سلامت روان دانش آموزان مراکز سمپاد M.S
Seyyed Mohammad Tavallaiyan نقش تعدیل گر خود ارزشمندی در ارتباط بین امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی در افراد بزرگسال با آسیب شنوایی M.S
Behnaz Vakilian رابطه رضامندی زوجیت و سبک های فرزند پروری مادران دارای کودکان کاستی توجه و بیش فعالی M.S
Sajed Yaghoobnezhadqayen طراحی برنامه آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی خانواده محور برای مادران کودکان با نشانگان داون و بررسی اثربخشی آن بر رضامندی زوجیت ، بهزیستی روانشناختی و رابطه والد - کودک Ph.D
Kosar Yahyazade malek kheily بررسی کیفیت رابطه ی پدرها با همسرشان و میزان دلبستگی آنان به کودک با اختلال خودماندگی(اتیسم) M.S
Jamil Yazdanpanah اثر بخشی برنامه آموزشی تخصصی مادران در قلمرو و خلاقیت و تاثیر آن بر رشد خلاقیت کودکان تیز هوش آنها M.S
Marzie Zare mirakabad بررسی تاثیر برنامه کاردرمانی خانواده محور بر کودکان فلج مغزی پیش دبستانی M.S
تهیه بسته آموزشی ارتقای کیفیت زندگی برای مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی و بررسی اثر بخشی آن بر سلامت روان آنها M.S 1391/11/29
طراحی برنامه آموزشی نشاط معنوی و ارزیابی اثر بخشی آن بر احساس امنیت روانی، ترس از شکست، و موفقیت ورزشی ورزشکاران Ph.D 1401/6/14
طراحی و ارزیابی اثربخشی فضاهای دنج بر سازش یافتگی کودکان پیش دبستانی M.S 1401/6/27
رابطه ی همدلی با رضایت زناشویی با نقش میانجی ابراز وجود در زوج های متقاضی جدایی M.S 1400/6/20
تاثیر آموزش اصول رفتار به والدین کودکان آهسته گام در کاهش مشکلات رفتاری فرزندان آنان M.S 1386/8/21
تاثیر آموزش اصول رفتار به والدین کودکان آهسته گام در کاهش مشکلات رفتاری فرزندان آنان M.S
تاثیر موسیقی درمانـی بر مهارت های حرکتـی و رفتـارهـای اجتماعـی کـودکان بـا نشانگان داون M.S Download 1384
بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی، شناختی، عاطفی ، تبار اجتماعی و فرآیند ازدواج، فرزندآوری و میزان رضایتمندی زوجیت در والدین کودکان خودمانده Ph.D 1400/11/25
بررسی رابطه رضامندی زوجیت والدین با میزان محبوبیت آنها در نزد فرزندان با آسیب شنوایی و عادی M.S 1392/11/5
مطالعه رشد مهارت های اجتماعی و پشرفت تحصیلی در دانش آموزان با آسیب شنوایی در مدارس ویژه تلفیقی مقطع ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 92-91 M.S 1392/11/8
طراحی و ارزیابی اثر بخشی برنامه بازی درمانی عروسکی برای مهارتهای ارتباطی کودکان در خود مانده Ph.D
طراحی و ارزیابی اثر بخشی برنامه بازی درمانی عروسکی برای مهارتهای ارتباطی کودکان در خود مانده Ph.D 1389/7/6
طراحی و بررسی اثر بخشی مولفه های مدرسه تاب آور Ph.D 1396/11/28
اثر بخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی ( حواس جمعی ) در ارتقای تعامل والد - کودک و رضامندی زوجیت مادران کودکان آهسته گام Ph.D 1392/11/12
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان خودمانده (7-9)سال در شهر تهران M.S Download 1386/11/05
تحلیل محتوای کاربردی متون کتابهای درسی دانش آموزان آهسته گام و عادی مقطع ابتدایی M.S 1391/6/26
اثربخشی بازی های حسی و حرکتی خانواده محور با عروسک های دستی بر مهارت های کلامی و تعاملات اجتماعی کودکان خودمانده M.S 1397/6/31
بررسی خصیصه های شخصیت و نگرش های زناشویی در زوج های متقاضی طلاق در دادگاه های خانواده شهر تهران M.S 1401/6/30
بررسی عوامل موثربر عدالت سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی در معلمان استثنایی ، تیز هوش و عادی M.S 1390/12/6
ارایه مدلی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی خانواده های دارای فرزند با نشانگان داون مبتنی بر یک مطالعه آمیخته Ph.D 1401/3/23
بررسی اثر بخشی برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان آسیب دیده شنوایی M.S 1390/6/29
بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خود تنظیمی رفتاری کودکان ناشنوا و عادی : مطالعه مقطعی Ph.D 1394/7/12
بررسی تحلیلی رابطه ویژگی های زیستی ، شناختی، روانی - اجتماعی و رضامندی زوجیت در والدین با نوزاد کم وزن و نوزاد خوش وزن M.S 1395/11/13
بررسی اثر بخشی آموزش کفایت اجتماعی خانواده محور بر مهارتهای اجتماعی کودکان آهسته گام و رابطه والد -کودک M.S 1394/11/27
اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر میزان استفاده معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی از راهبردهای کنترل خشم M.S 1387/9/26
بررسی اثر بخشی ویژگی های شخصیتی وکلا بر سوگیری در انجام تعهد با توجه به نقش وضعیت اجتماعی - اقتصادی آنان M.S 1401/6/21
ارزیابی مقایسه ای اثربخشی زوج درمانی پویشی بین فردی کوتاه مدت و درمانگری هیجان مدار بر وضعیت همسران مبتلا به اختلال در تعاملات عاطفی Ph.D 1401/6/8
تاثیر اموزش راهبردهای فراشناختی درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن M.S 1390/7/12
طراحی برنامه تاب آوری مبتنی بر معنویت اسلامی و بررسی اثر بخشی آن بر سلامت روانی، رضامندی زوجیت و تعاملات درون خانوادگی مادران کودکان آهسته گام Ph.D 1395/7/12
بررسی اثربخشی بسته افزایش مهارت پیشان بر ارتقای مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم M.S 1400/7/10
طراحی و اجرای نرم افزار آموزشی جهت آموزش مواد خواندنی - کاربردی برای دانش آموزان سندرم داون M.S
بررسی ویژگیهای زیستی شناختی و روانی - اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی M.S 1386/11/10
بررسی میزان تاثیر توکل و امیدواری بر سلامت روان مادران کودکان تابینا و ناشنوا و آهسته گام M.S 1386/11/6
مقایسه کیفیت زندگی و نگرش های اجتماعی زنان خانه دار و زنان شاغل ساکن شهر تهران M.S 1400/11/18
بررسی اثر بخشی مداخله های آموزشی خانواده محور بر رشد حرکتی و کلامی کودکان آهسته گام با نشانگان داون 6-4 سال M.S 1392/7/10
بررسی تحلیلی رابطه خصیصه های شخصیتی با نگرش به جراحی زیبایی در دختران دبیرستانی M.S 1399/7/12
طراحی مدل ساختاری رابطه تصویر بدن با ویژگی های شخصیت در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید:نقش واسطه ای استرس ادراک شده و تنظیم هیجان Ph.D 1401/9/21
انطباق و هنجاریابی آزمون هوشی ویلیامز ویژه دانش آموزان نابینا و نیمه بینای 11/5 تا 14/5 ساله مدارس شهر تهران M.S Download 1378
طراحی برنامه آموزشی خانواده محور بارو شناختی - رفتاری و بررسی اثر بخشی آن به سلامت روانی والدین کودکان دارای نارسایی توجه /فزون کنشی و مهارتهای ارتباطی آنان با فرزندان Ph.D
طراحی برنامه آموزشی خانواده محور بارو شناختی - رفتاری و بررسی اثر بخشی آن به سلامت روانی والدین کودکان دارای نارسایی توجه /فزون کنشی و مهارتهای ارتباطی آنان با فرزندان Ph.D 1388/9/17
بررسی تحلیلی و مقایسه فراوانی از رواجهای ششگانه خویشاوندی (پدرمحور- مادر محورو مضاعف) و غیر خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیبهای خاص زیستی و شناختی M.S 1387/12/19
بررسی تحلیی ویژگی های زیستی ، شناختی و روانی -اجتماعی و رضایت مندی زوجیت با وزن کم به هنگام تولد در شهرستان تربت جام M.S 1396/7/4
بررسی تحلیلی فراوانی افسردگی در کارکنان،نهادهای آموزشی و خدماتی جزیره کیش M.S 1400/4/9
بررسی رابطه سن ورود به پایه اول دبستان با پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت و نشاط معنوی در دانش آموزان تیز هوش M.S 1396/11/18
تدوین برنامه درمان با کمک حیوانات و بررسی اثر بخشی آن بر بهبود نشانگان اصلی اختلال های طیف اتیسم در کودکان M.S 1392/6/31
بررسی تأثیر بازی درمانی (عروسک درمانی) بر افزایش مهارتهای ارتباطی کودکان در خود مانده M.S 1396/12/20
بررسی تحلیلی میزان آگاهی و نگرش دختران دبستانی نسبت به پدیده بلوغ همراه با تدوین برنامه جامع آموزشی ویژه دختران دبستانی M.S 1392/6/27
بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی دریافت شده ، ادراک شده ، خود کار آمدی و سلامت روان دانش آموزان تیز هوش و عادی M.S 1392/7/14
نقش تعدیل گر خود ارزشمندی در ارتباط بین امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی در افراد بزرگسال با آسیب شنوایی M.S 1396/11/16
طراحی برنامه‌ مداخلات گروهی روان نمایشی (سایکودراما) مبتنی بر طرح‌واره‌های ناسازگار و ارزیابی اثربخشی آن بر نشاط معنوی بزرگسالان Ph.D 1400/10/29
بررسی مقایسه سبکهای دلبستگی ، شیوه های فرزند پدری و فرآیند ازدواج و فرزند آوری در والدین کودکان در خود مانده M.S 1386/11/6
مقایسه اثربخشی روش مدیریت استرس مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری و آموزش خودمراقبتی و ترکیب آن دو بر تبعیت درمانی، خودمراقبتی دیابتی، وضعیت سلامتی، استرس ادراک شده، سبک و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 Ph.D 1401/10/5
تدوین برنامه ویژه اوقات فراغت خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر حافظة فعّال، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان آهسته‌گام Ph.D 1397/11/9
اثر بخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر رضامندی زوجیت و رابطه مهرورزانه ( رمانیک) مادران داری کودک با نشانگان داون M.S 1392/3/22
استانداردسازی نسخه سوم نظام سنجش رفتاری کودک پیش از دبستان در شهر تهران Ph.D 1398/7/9
بررسی و مقایسه وضعیت بهداشت روانی والدین کودکان نابینا, ناشنوا و عادی تهران M.S Download 1385
اثر بخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان تیز هوش M.S 1395/6/29
Developing a psycho-educational programfor mothers of premature infants and evaluatingits effectiveness on parental stress and mother infant interaction Ph.D Download 97/7/1
طراحی برنامه بازی درمانی شناختی - رفتاری خانواده محور برای دانش آموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی و اثربخشی آن بر نشانه های این اختلال و تعامل مادر - کودک Ph.D 1397/7/1
بررسی کیفیت رابطه ی پدرها با همسرشان و میزان دلبستگی آنان به کودک با اختلال خودماندگی(اتیسم) M.S 1401/6/15
طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی مهارت‎های اجتماعی برای دانش‎آموزان آهسته‎گام دوره ابتدایی و راهنمایی Ph.D Download 1388/07/11
طراحی برنامه آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال و بررسی اثر بخشی آن بر کاهش نشانه های اختلال و بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی ها Ph.D 1392/11/15
بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی (پدر ،مادرمحورو مضاعف) و غیر خویشاوند در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در مناطق شهری و روستایی تهران M.S 1387/6/16
بررسی رابطه ویژگی های زیستی ، شناختی و روانی- اجتماعی و پیوندهای خویشاوندی والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد در استان اصفهان Ph.D 1391/7/10
کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان دبیرستانی تیز هوش و عادی M.S 1385/3/28
بررسی تحلیلی ، مقایسه ای ویژگی های زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی مادران و زضامندی زوجیت و تاثیر آن بر وزن هنگام تولد در شهرستان چالوس M.S 1396/5/4
بررسی رضامندی زوجیت والدین با خلاقیت و سلامت روان دانش آموزان تیز هوش M.S 1393/11/6
بررسی مقایسه رضامندی زوجیت و نشاط معنوی در والدین دانش آموزان آهسته گام و عادی M.S 1397/11/28
بررسی رابطه شفقت به خود و تصویر بدنی با بهزیستی روانشناختی در زنان متقاضی طلاق M.S 1400/8/24
طراحی برنامه سلامت خانواده محور و مقایسه اثربخشی آن با برنامه بازتوانی قلبی بر مولفه های زیستی و روان شناختی در افراد مبتلا به عروق کرونر قلب Ph.D 1401/6/21
تاثیر زبان دوم ( انگلیس) بر میزان لکنت در زبان اول و زبان دوم M.S 1389/11/24
ارزیابی برنامه توانبخشی بازی درمانی گروهی شر مبتنی بر مدل پردازش حسی دان و اثر بخشی آن بر کاهش نشانگان در خودماندگی کودکان در خودمانده با کارکرد بالا Ph.D 1393/6/25
تحلیل شبکه ساختار همبودی نشانه‌های تجارب آسیب زای کودکی با تاب آوری و شایستگی اجتماعی در افراد بین 15 تا 30 ساله مصرف کننده مواد در تهران M.S 1402/6/20
اثر بخشی موسیقی درمانی فعال بر دامنه توجه و یادگیری ریاضی دانش آموزان آهسته گام ( کم توان ذهنی ) M.S 1392/10/4
بررسی تحلیل ویژگی ها و نیازهای خانواده های داوطلب استفاده کننده از خدمات مراکز روان شناسی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان تهران M.S 1391/7/15
ی رابطه خود تعیین گری با نشاط معنوی دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس مفید در تهران M.S 1401/3/23
اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر تاب آوری ،سخت رویی و بهزیستی معنوی مادران دارای کودکان آهسته گام M.S 1397/6/18
طراحی و اثربخشی درمان خانواده محور مبتنی بر رویکرد فرا تشخیصی بر شاخص توده بدنی، تنظیم هیجان، کیفیت رابطه با والدین در دوران پاندمی کووید-19 در نوجوانان چاق و با اضافه وزن Ph.D 1401/12/22
بررسی رابطه رضایتمندی زوجین با شیوه ی فرزند پروری والدین و سبک های دلبستگی والدین فرزندان دارای مشکلات رفتاری M.S 1401/3/30
رابطه بین سلامت ‌روان والدین و فراوانی اختلالات عاطفی و رفتاری نوجوانان در دوران حاکمیت کرونا و ضرورت حضور بیشتر در خانه M.S 1401/6/21
بررسی نیم رخ شناختی کودکان ناشنوای پیش زبانی باتجربه کاشت حلزونی در گروههای سنی مختلف M.S 1393/11/4
رابطه رضامندی زوجیت با مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به نشانگانداون و مقایسه آنها با کودکان عادی M.S 1390/7/6
رابطه رضامندی زوجیت با مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به نشانگانداون و مقایسه آنها با کودکان عادی M.S
بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگی های زیستی ، شناختی ،روانی و اجتماعی والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر کرد M.S 1389/7/3
بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگی های زیستی ، شناختی ،روانی و اجتماعی والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر کرد M.S
مقایسه کمرویی دانش آموزان پایه اول دبیرستان مدارس عادی، نابینا و ناشنوا در شهــرتهـــــران M.S Download 1383
ریشه های روان شناختی و اجتماعی واماندگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه با نگاه تدوین الگوی ماندگاری در چرخه تعلیم وتربیت در استان هرمزگان Ph.D 1400/8/10
بررسی اثر بخشی روش آموزش خودآموزی کلامی بربهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر حساب نارسای پنجم ابتدایی M.S 1392/11/8
بررسی ویژگیهای زیستی شناختی و روانی اجتماعی والدین کودکان اوتیسم M.S 1386/11/10
بررسی ویژگیهای زیستی شناختی و روانی اجتماعی والدین کودکان اوتیسم M.S
تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش خلاق بر نشاط معنوی، تفکر خلاق و مهارت حل مساله دانشجویان دانشگاه های مشهد Ph.D 1401/12/22
بررسی تحلیلی و مقایسه فراوانی انواع ازدواتجهای شش گانه خویشاوندی ( پدر محور - مادر محور-مضاعف) و ازدواجهای غیرخویشاوند در والدین کودکان استثنایی با انواع آسیبهای خاص زیستس شناختی M.S
بررسی تحلیلی و مقایسه فراوانی انواع ازدواتجهای شش گانه خویشاوندی ( پدر محور - مادر محور-مضاعف) و ازدواجهای غیرخویشاوند در والدین کودکان استثنایی با انواع آسیبهای خاص زیستس شناختی M.S 1387/10/15
طراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظر(tom)و بررسی اثر بخشی آن بر کارکرد اجتماعی اتیستیک با (hf) Ph.D 1392/3/28
بررسی تحلیل ویژگیهای زیستی ، شخصیتی و روانی - اتماعی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی(CP) و مقایسه آن با والدین کودکان عادی M.S
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران با سلامت روانی مدیران آنها M.S 1390/12/14
بررسی رابطه نشاط معنوی، پیشرفت تحصیلی، خلاقیت، و نگرش های اجتماعی با موفقیت های جوانان ورزشکار حرفه ای (با نگاه تدوین مدل سلامت روان و توفیقات ورزشی) Ph.D 1401/11/17
بررسی تاثیر برنامه مداخله ای مثبت اندیشی بر سلامت روان و باورهای غیر منطقی در نوجوانان بزهکار M.S 1393/9/15
مقایسه تفکر انتقادی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی در دانش آموزان تیزهوش و عادی M.S 1399/6/31
بررسی تاثیر برنامه کاردرمانی خانواده محور بر کودکان فلج مغزی پیش دبستانی M.S 1392/11/7
بررسی اثر بخشی روایت درمانی بر کاهش وزن بزرگسالان با اضافه وزن M.S 1401/6/22
بررسی مقایسه ای وضعیت زیستی ،اجتماعی واقتصادی والدین دانش آموزان عادی ،عقب مانده ذهنی وتیز هوش سنین راهنمایی شهر تهران M.S 1374
بررسی مقایسه ای وضعیت زیستی ،اجتماعی واقتصادی والدین دانش آموزان عادی ،عقب مانده ذهنی وتیز هوش سنین راهنمایی شهر تهران M.S 1374
اثر بخشی بررنامه حرکت درمانی بر نشانه های بالینی ، کارکردهایی اجرایی و بهزیستی دانش اموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی و مقایسه آن با درمان نوروفیدبک Ph.D 1391/10/26
مفهوم سازی و سنجش اخلاق در نوجوانان ایرانی ارائه یک الگوی اسلامی - ایرانی Ph.D 1398/11/26
بررسی تحلیلی رابطه ویژگیهای زیستی شناختی روان و اجتماعی والدین نوزادن کم وزن با مشخصه های والدین نوزادان با وزن طبیعی در شهرستان شاهین شهر اصفهان M.S
بررسی تحلیلی رابطه ویژگیهای زیستی شناختی روان و اجتماعی والدین نوزادن کم وزن با مشخصه های والدین نوزادان با وزن طبیعی در شهرستان شاهین شهر اصفهان M.S 1389/4/1
طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخلات روانشناسی خانواده محور بر تقویت جاذبه های زوجیت در والدین ، نشاط معنوی، پیشرفت تحصیلی و نگرش فرزندان نسبت به ازدواج Ph.D 1401/11/10
طراحی برنامه جامع آموزشی حل خلاق ¬مسئله ارزیابی اثربخشی آن بر تفکر واگرا، تعاملات بین‌فردی و عزت‌نفس دانش¬آموزان تیزهوش Ph.D 1399/11/11
مقلیسه نارسایی های هیجانی در دانش آموزان نارساخوان و عادی M.S 1393/10/25
آموزش نظام ارتباطی تبادل تصاویر (PECS) به مادران: ارزیابی اثر بخشی آن بر رشد مهارت های ارتباطی کودکان آهسته گام بدون گفتار M.S 1401/9/14
بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی،شناختی، روانی -اجتماعی و رضامندی زوجیت والدین در شهرستان کرج با وزن نوزاد به هنگام تولد M.S 1396/4/10
بررسی تحلیلی پیامدهای زیستی، روانشناختی و پیوندهای ارتباطی در وضعیت کرونایی بر خانواده¬ها: طراحی یک الگوی مطلوب برای سبک زندگی Ph.D 1401/2/6
اثر بخشی مشاوره راه حل محور برخود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر اول دبیرستان شهر قدس M.S 1389/11/12
تدوین الگوی مبتنی بر نشاط معنوی و رضایتمندی زوجیت والدین و ارزیابی آن بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت فرزندان Ph.D 1400/6/31
اثربخشی توانمندسازی حسی حرکتی خانواده محور بر ظرفیت هوشی، توان خواندن و مهارت های روزمره زندگی دانش آموزان با نشانگان داون M.S 1401/6/23
بررسی تحلیلی رابطه ویژگی های ریستی و شناختی روانی - اجتماعی و زضامندی زوجیت والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد در شهر تهران M.S 1396/4/28
بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی، شخصی و روانی اجتماعی والدین خویشاوند ( با پیوندهای شش گانه پدر محور و مادر محور ) و والدین غیر خویشاوند M.S
بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی، شخصی و روانی اجتماعی والدین خویشاوند ( با پیوندهای شش گانه پدر محور و مادر محور ) و والدین غیر خویشاوند M.S 1387/10/7
تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز پایه دوم M.S