Faculty Members Faculty Members

Abbas bazargan

Abbas bazargan

Abbas bazargan (retired)   (FA Page)

Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 

Compilation BooksNational ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
مقایسه کارایی مدل های جبرانی وغیرجبرانی چندبعدی نظریه سؤال پاسخ در برآورد پارامترهای سوال فرد: مورد آزمون های سراسری ورود به دانشگاه Ph.D Download 1393/03/03
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تمایل به ارزیابی کیفیت در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران M.S Download 1390/07/23
بررسی رابطة بین میزان کاربرد فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران M.S Download 1390/07/30
بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس مقطع متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 89-1388 M.S Download 1389/09/14
بررسی رابطه ویژگی های حرفه ای آموزگاران با نظر آنان نسبت به ضرورت اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش" شهرستان پاکدشت " M.S Download 1390/07/13
بررسی رابطه رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‮آموختگان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم ‏تربیتی دانشگاه تهران دوره زمانی (1387- 1380) M.S Download 1389/08/17
تحلیل شیوه های آموزش سواد اطلاعاتی در پایه های چهارم تا ششم دبستان های منتخب شهر تهران Ph.D Download 1396/11/11
Developing and Validating a Cognitive Diagnostic Persian Literacy Test for Assessing Verbal Communication in sixth Grade Students Ph.D Download 1396/12/22
رسی رابطه ترکیب اجتماعی دانشجویان با رشته تحصیلی آنها در دانشگاه اصفهان M.S Download 1389/09/14
بررسی میزان توافق اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی منتخب با ملاک‌ها و نشانگرهای ارزیابی درونی (مورد:دانشگاه تهران) M.S Download 1390/07/30
فرآیند تدوین برنامه ارتقا کیفیتِدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران M.S Download 1391/11/30
طراحی الگوی سنجش اصیل آموخته‎های علوم تجربی در نظام آموزش ابتدایی برای بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان Ph.D Download 1393/06/29
تدوین الگوی اندازه گیری سرمایه فکری دانشگاه فردوسی Ph.D Download 1390/06/23
بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان اسلامشهر درسال¬تحصیلی90-1389 M.S Download 1390/11/15
بررسی رابطه رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی طی سال های 1386-1383 M.S Download 1391/04/03
‏بررسی وضعیت هوش سازمانی از دیدگاه مدیران، معاونین و کارشناسان مناطق نوزده‌گانه آموزش‌ و پرورش شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای هوش سازمانی در آن مناطق M.S Download 1396/11/23
بررسی برخی عوامل مؤثر بر دستاوردهای یادگیری دوره کارشناسی آموزش مهندسی برق (گرایش قدرت) از طریق ساخت و اجرای Ph.D Download 1393/06/31
بررسی مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی برای برنامه ریزی ارتقای کیفیت آموزش درس فارسی در شهرالبرز (قزوین). M.S Download 1390/11/29
بررسی وضعیت بین المللی شدن آموزش عالی : مورد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) M.S Download 1390/12/14
بررسی نظر دانشجویان درباره زمینه¬های موثر بر تقلب دانشجویان در امتحانات در دانشگاه تهران M.S Download 1391/10/26
بررسی رابطه بین توانمندسازی و سلامت روان معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران M.S Download 1390/12/14
بررسی رابطه عوامل تسهیل کننده یادگیری مشارکتی با موفقیت تحصیلی در پردیس های مجازی در دوره های کارشناسی ارشد مدیریت : مورد مطالعه مهر البرز M.S Download 1391/11/30
ارائه الگویی برای بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران Ph.D Download 1393/11/15
بررسی رابطه بین مهارتهای نوشتاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران M.S Download 1391/07/08
طراحی الگوی ارزیابی دانشگاه پایدار: مورد مطالعه دانشگاه تهران Ph.D Download 1393/09/12
بررسی رابطه بین مهارت های عمومی مدیریتی کارکنان با عملکرد آنان در فرمانداری شهرستان ورامین M.S Download 1391/07/08
طراحی الگوی دانش آفرینی در دانشگاه ها، مورد: دانشگاه تهران Ph.D Download 1393/11/26
بررسی رابطه میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت تدریس- یادگیری آنان در دانشکده¬های روانشناسی و علوم تربیتی وعلوم اجتماعی دانشگاه تهران M.S Download 1390/07/13
طراحی الگوئی برای ارزیابی موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی– غیر انتفاعی Ph.D Download 1393/09/16
بررسی رابطه بین میزان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران M.S Download 1391/11/24
عنوان: بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی دبیران و مدیریت کلاس درس آنان در دبیرستان های دولتی دخترانه منطقه یک شهر تهران M.S Download 1392/03/20
بررسی وضعیت موجود آموزش و پرورش برای تحقق اهداف "آموزش برای همه" در شهر تهران M.S Download 1386/06/30
بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان در کلاس های چندپایه شهرستان پارساباد مغان به منظور پیشنهاد برنامه آموزش ضمن خدمت برای معلمان کلاس های چندپایه M.S Download 1390/10/20
بررسی میزان آمادگی میزان آمادگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برای برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی (در چارچوب مدل TAM) و ارائه راهکار های تقویت آن M.S Download 1392/06/20
بررسی مقایسه ای آموزش مداوم برای توانمندسازی منابع انسانی در دانشکده های پزشکی و فنی دانشگاه تهران. M.S Download 1390/07/27
طراحی الگوی سنجش قابلیت های کارآفرینی دانشگاهی Ph.D Download 1390/07/07
بررسی رضایتمندی دانشجویان از سامانه ی مدیریت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی مهر البرز M.S Download 1392/11/21
ارائه الگوی مناسب کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری Ph.D Download 1390/04/12
طراحی مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی Ph.D Download 1393/04/22
تدوین مدلی برای اندازه‎گیری زنجیره ارزش منابع انسانی در گروه صنعتی سایپا: کاربردی از پژوهش آمیخته Ph.D Download 1391/11/25
بررسی رابطه بین ویژگی های حرفه ای دبیران درس تاریخ، با میزان سواد تاریخی دانش آموزان پایه سوم رشته های علوم انسانی در دبیرستانهای(دخترانه) منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران. M.S Download 1389/09/14
ارزیابی کیفیت مدارس هوشمند منتخب شهر تهران M.S Download 1391/04/26
بررسی رابطه ی ویژگی های خانوادگی با تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 88-89 M.S Download 1389/07/13
بررسی تطبیقی وضعیت برنامه آموزش برای همه در ایران و کشورهای منطقه در چهارچوب سند چشم انداز 1404 M.S Download 1392/07/30
کاربرد سنجش شناختی تشخیصی به‌منظور تعیین مهارت‌های کسب شده علوم تجربی در دانش‌آموزان پایه تحصیلی هشتم ایران بر اساس داده‌های تیمز 2011 Ph.D Download 1392/06/30
طراحی، ساخت و اعتباریابی آزمون شناختی تشخیصی سواد ریاضی در پایان دوره آموزش عمومی جهت تدوین الگوی ارتقای کیفیت آن Ph.D Download 1393/07/26
بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با ویژگیهای کارآفرینی آنان در موسسه آموزش عالی مهر البرز M.S Download 1391/07/03
Designing the pattern of knowledge creation at universities, The Case :University of Tehran Ph.D Download 1393/11/26
بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مشاوران مدارس راهنمایی جهت تدوین برنامه آموزشی ضمن خدمت برای آنان در شهرستان بهارستان M.S Download 1391/07/15
ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری دوره کارشناسی Ph.D Download 1393/06/31