نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه‌های مجازی دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

گروه‌های مجازی دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی


بدین وسیله به اطلاع می‌رساند گروه‌های تلگرامی دانشجویان دانشکده جهت عضویت  به شرح زیر می‌باشند:

 

  • گروه استعداد درخشان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی:

EstedadeDerakhshan_PeUt@

  • گروه دانشجویان بین‌الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران:

International_PeUt@

  • گروه دانشجویان روشندل روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران:

RoushanDel_PeUt@