نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب جایزه توسط آقای دکتر بشارت در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

کسب جایزه توسط آقای دکتر بشارت در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران


 
موفقیت جناب آقای دکتر محمد علی بشارت استاد برجسته و پیشکسوت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و کسب جایزه توسط ایشان را در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران، به ایشان و خانواده محترمشان، همچنین اساتید و همکاران، کارکنان و دانشجویان رشته روانشناسی و جامعه علمی - دانشگاهی تبریک عرض می کنیم.