نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه نحوه ساخت ازمون در سامانه یادگیر الکترونیک دانشگاه تهران

کارگاه نحوه ساخت ازمون در سامانه یادگیر الکترونیک دانشگاه تهران


به اطلاع می رساند امروز دوشنبه ساعت ۱۱.۳۰ کارگاه نحوه ساخت ازمون در سامانه یادگیر الکترونیک دانشگاه تهران در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به صورت حضوری و وبیناری برگزار می شود.

https://webinar.ut.ac.ir/b/jav-k4w-ekd