نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه «مهارت‌های زندگی» روز شنبه 1397/02/07

کارگاه «مهارت‌های زندگی» روز شنبه 1397/02/07


 

کلیه دانشجویان شرکت کننده در کارگاه مهارت های زندگی آقایان دکتر خدایاری فرد و دکتر آسایش می رساند رأس ساعت 14 در اتاق شورا حاضر گردند.

 لازم به ذکر است قبل از حضور در کارگاه از طریق سامانه کلیه پاورپوینت‌ها و فیلم‌های مربوطه را مشاهده نموده و با آمادگی کامل شرکت نمایند.