نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

کارکنان


 

نام

نام خانوادگی

واحد اداری

شماره تماس ( با پیش شماره 6111)

اعظم

ابراهیمی بسابی

معاونت اداری و مالی

7419

سهیلا

احمدخان بیگی

آموزش

7524

پریوش

استادپور

کلینیک

7587

مریم

اعجازی

اموزش

7575

قاسم

بابایی شلمانی

حسابداری

7421

خدیجه

بابائی بنائی

اموزش

7529

سودابه

باده بان

اموزش

-

فاطمه

ترکاشوند

دبیرخانه

7571

زهرا

جزءعبهری

اموزش

7574

فرزانه

چنگیزی

تلفنخانه

7400

فرهاد

چنگیزی

کلینیک

7473

علی اکبر

حدادی کوهسار

روابط عمومی

7508

اکرم السادات

حسینی آغوزبنی

معاونت پژوهشی

7429

جواد

حسینی عالی

امور دانشجویی

7494

آذر

حق دوست

معاونت پژوهشی

7513

الهه

حقانی

اموزش مجازی

7469

محسن

حکمت

موسسه

7476

اعظم

خانجانی

اموزش

7520

فاطمه

خمسه

موسسه

7476

معصومه

داستانی زرنق

 

-

مریم

درخشان

کلینیک

7588

کیوان

رستمی تپه اسمعیل

اموردانشجویی

7417

باسمه

رضائی

کتابخانه

7564

زهرا

رفیعی

گروه مبانی فلسفی

7565

زهرا

رهنمای تمیجانی

اموزش

7577

علی

زوی کلاتی

اموردانشجوئی

7523

فرشته

زیبائی

کتابخانه

7464

عذرا

شالباف

موسسه

7427

گرزعلی

شجاعی علی ابادی

دبیرخانه

7542

محمد

شیری حسن باروق

امور دانشجوئی

7572

مهدی

صفرزاده

حسابداری

7423

نسرین

عبدالوند

معاونت پژوهشی

7432

محمدرضا

عبدلی بیدهندی

موسسه

7492

فریبا

عراقی

گروه روانشناسی

7483

میترا

علی مددی

گروه مدیریت

7450

ناهید

غرقی فرد

معاونت پژوهشی

7423

حسین

غفوری کسبی

موسسه

7501

حمیده

فردوسی زاده نائینی

دفتر ریاست

7440

اتیکه

فلاح

موسسه

7500

زهرا

فیض آبادی

موسسه

7486

محمد

کریمیان

دبیرخانه

7525

فاطمه

کمالپور

اموزش مجازی

7516

نسرین

لطفی بیدهندی

حسابداری

7423

نینا

مجد

سایت 206

7461

آتوسا

محمدی برنجه

اموزش

7547

سمیه

مختاری

گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

7415

سیده معصومه

مرتضوی

امور دانشجوئی

7549

مژگان

مرتضوی

حسابداری

7438

سیده عاطفه

معافی مدنی

گروه روانشناسی تربیتی

7453

سجاد

مقامی

انفورماتیک

7491

مریم

مومنی

موسسه

7500

کتایون

میدانی پور لاهیجانی

اموزش

7532

سیدحسین

نبوی

موسسه

7473

زهره

نصرتی راد

کتابخانه

7464

میترا

نمکی

امور دانشجوئی

7526

مینا

نوروزآذر

 گروه روشها و برنامه ریزی درسی

7555

زهرا

نوروزی

انفورماتیک

7562

محمد

نیک شعاربوستانی

اموزش

7524