نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارت آزمون جهت شرکت در امتحانات

کارت آزمون جهت شرکت در امتحانات


جهت شرکت در امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 می بایستی کارت آزمون خود را از طریق سامانه جامع آموزش با کد گزارش 428 پرینت گرفته ودر کلیه جلسات امتحان همراه خود را داشته باشید.

لازم به ذکر است در هر جلسه ناظرامتحان ورقه مذکور را امضاء می نماید دانشجوی می بایست کارت آزمون خود را در روز آخر امتحان به کارشناسی آموزش تحویل دهد عدم ارائه به منزله غیبت در امتحان بوده و هیچگونه اعتراضی مورد پذیرش نمی باشد.