نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار


با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر و امام شهیدان (ره) با عنایت به برگزاری" چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار"با مشارکت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، به پیوست دستور‌العمل اجرائی جشنواره، تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره ۱)، فرم ارزشیابی مربوط (فرم شماره ۲) و فرم صورتجلسه کمیته اجرایی جشنواره (فرم شماره ۳) تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مطلوب و فراگیر به دانشجویان معظم شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی، متقاضیان برای دریافت تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره یک) به وب سایت اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران به نشانی http://shahed.ut.ac.ir مراجعه فرمایند و ترتیبی اتخاذ گردد تا بر اساس مفاد دستورالعمل، انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده در جشنواره آموزشی پژوهشی جایزه ملی ایثار در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دستورالعمل مذکور، تقاضانامه ثبت نام به دقت تکمیل شده به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ از دانشجویان متقاضی دریافت و متعاقباً با تشکیل جلسه کمیته اجرایی مربوط با ترکیب: ۱- رئیس پردیس / دانشکده / مرکز / مؤسسه به عنوان رئیس کمیته ۲- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۳- معاون پژوهشی ۴- مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس / دانشکده (برای پردیس / دانشکده‌های دارای دفتر امور شاهد و ایثارگر)، ضمن بررسی تقاضا نامه‌های دریافتی از دانشجویان، در هر مقطع تحصیلی صرفاً یک نفر را که بیشترین امتیاز را کسب نموده است در قالب فرم ارزشیابی شرکت کنندگان (فرم شماره ۲) به همراه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صرفاً از طریق سامانه اتوماسیون اداری و به همراه صورتجلسه مربوط (فرم شماره ۳) به این اداره کل معرفی نمایند. (اصل مدارک و مستندات به صورت دستی ارسال گردد.)

تأکید می‌گردد با عنایت به محدودیت برنامه زمانی تنظیم شده، تاریخ‌های مذکور قطعی و غیرقابل تمدید بوده و به نامه‌ها، فرم‌ها و یا هرگونه مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

فرم شماره ۳

دستور‌العمل