نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام هیات رئیسه دانشکده به مناسبت روز دانشجو

پیام هیات رئیسه دانشکده به مناسبت روز دانشجو


ه نام پروردگار عالم 

 

 حماسه ۱۶ آذر یادآور عزت و سربلندی دانشگاه و فرزندانش، این دانشجویان گرانقدر، است که تا پای جان پاکشان سر به ذلّت فرود نیاورده، هشیار و توانمند در مسیر علم و آگاهی در حرکت هستند. بدینوسیله این روز را گرامی داشته و  ضمن تبریک خدمت تمامی دانشجویان عزیزمان، آرزوی سلامتی، سربلندی و موفقیّت های روزافزون را بدرقه راه زندگی شان میداریم. 

با احترام هیئت رئیسه دانشکده