نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پخش زنده همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

پخش زنده همایش انجمن مطالعات برنامه درسی


 

 آدرس پخش زنده:

https://bayan.ut.ac.ir/live/wAekw

از طریق برنامهAdobe Connect: 

 vclas9.ut.ac.ir/icsa1