نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ورود به پرتال و سامانه یادگیری الکترونیکی با احراز دانشگاه تهران

ورود به پرتال و سامانه یادگیری الکترونیکی با احراز دانشگاه تهران


بدین وسیله به استحضار می رساند از این پس ورود به سایت مرکز (utec.ut.ac.ir) و سامانه یادگیری الکترونیکی (elearn.ut.ac.ir)، فقط از طریق احراز هویت دانشگاه میسر می باشد.

در صورت مشاهده مشکل در ورود، مطابق با راهنمای زیر، از طریق سامانه its3.ut.ac.ir  با کارشناس مربوطه موضوع خود را مطرح نمایید. (حتما موضوع را به صورت کامل شرح دهید و تصویری از پیغام خطای دریافتی ارسال کنید).