نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام ویژه دانشجویان دکتری

وام ویژه دانشجویان دکتری


 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری می رساند که در اسرع وقت فرم شماره دو سه ماهه زمستان را تکمیل نموده و به امور دانشجویی جهت ثبت وام ویژه سه ماهه زمستان اقدام نمایند.