نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همیاران سلامت روان

همیاران سلامت روان


 

پیرو جلسه مورخ ۱۱/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ در محل دانشکده روانشناسی به پیوست اساس نامه تشکیل کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان جهت استحضار تقدیم حضور می‌گردد. در همین رابطه این مرکز آمادگی خود را جهت کمک به تشکیل کانون همیاران سلامت روان آن دانشکده و حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های مربوطه اعلام می‌دارد.

اساسنامه کانون دانشجویان همیاران سلامت روان

تفاهمنامه