نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاری های مشترک میان پژوهشکده فناوری‌های همگرا و دانشکده

همکاری های مشترک میان پژوهشکده فناوری‌های همگرا و دانشکده


بنا به دعوت ریاست محترم پژوهشکده فناوری‌های همگرا جناب آقای دکتررستمی، سرکار خانم دکتر الهه حجازی ریاست محترم دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به همراه اعضای هیات رئیسه دانشکده روز شنبه ١٣دی‌ماه از پژوهشکده و بخش های مختلف آن بازدید کردند.این بازدید منجر به عقد تفاهم همکاری های مشترک میان پژوهشکده ودانشکده شد.  محورهای این تفاهم نامه عبارتند از:
 
 برگزاری دوره های مشترک آموزشی کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت؛
 برگزار ی کارگاه ها و وبینارهای آموزشی وسخنرانی های علمی مشترک؛
 برگزاری همایش های ملی وبین المللی؛
اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی وکاربردی؛
 همکاری دربازاریابی دوره ها آموزشی مشترک؛
همکاری در فعال کردن مرکز نوآوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی؛
حمایت از پایان نامه های حوزه علوم شناختی در دانشکده های عضو کمسیون علوم اجتماعی-رفتاری.