نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نظرسنجی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص ارزشیابی کیفیت اساتید راهنما و مشاور پایان نامه / ‏رساله

نظرسنجی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص ارزشیابی کیفیت اساتید راهنما و مشاور پایان نامه / ‏رساله


به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) می‌رساند معاونت آموزشی اقدام به نظرسنجی از دانشجویانی که از پایان نامه و رساله خود دفاع کرده‌اند در خصوص کیفیت اساتید راهنما و مشاور کرده است. فرم این نظرسنجی در دفتر معاونت آموزشی می‌باشد که خواهشمند است دانشجویان گرامی بعد از دفاع از پایان نامه یا رساله این فرم را تکمیل نمایند

فرم ارزشیابی   PDF