نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست علمی : اخلاق آکادمیک و مسئولیت اجتماعی جامعه دانشگاهی

نشست علمی : اخلاق آکادمیک و مسئولیت اجتماعی جامعه دانشگاهی


نشست علمی

اخلاق آکادمیک و مسئولیت اجتماعی جامعه دانشگاهی

شنبه 26 بهمن ماه ساعت 16 الی 18