نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه حضور کارکنان معاونت پژوهشی در هفته اول بهمن

نحوه حضور کارکنان معاونت پژوهشی در هفته اول بهمن


 

بدینوسیله حضور کارکنان معاونت پژوهشی در هفته اول بهمن به شرح زیر اعلام می‌گردد.

حضور شنبه 99/11/4:

واحد پژوهشی: خانم حسینی ، خانم عبدالوند و خانم غرقی- واحد کتابخانه: خانم فلاح  - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی

حضور یکشنبه :99/11/5:

واحد پژوهشی: خانم حسینی و خانم عبدالوند - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی

حضور دوشنبه  99/11/6:

واحد پژوهشی: خانم حسینی ، خانم غرقی و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی و خانم مهندس نوروزی 

حضور سه شنبه 99/11/7:

واحد پژوهشی: خانم غرقی و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور چهارشنبه 99/11/8:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی