نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی 99-1398 کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی 99-1398 کارشناسی ارشد و دکتری


بدین وسیله به اطلاع می رساند امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال 98-99 مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای همه دانشجویان بصورت الکترونیکی برگزار می‌شود. استاد هر درس مرجع ارزشیابی دانشجو در همان درس بوده و نسبت به ارزیابی و امتحانات پایانی اقدام خواهد نمود.

لازم به ذکر است مرکز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی دانشگاه اطلاعات لازم در خصوص روش‌های آزمون‌های الکترونیکی و مستندات لازم برای برگزاری آزمون‌های الکترونیکی را متعاقبا ارائه خواهد نمود.