نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشجویان خارجی

نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشجویان خارجی


بدین وسیله به اطلاع می‌رساند امتحانات  پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشجویان خارجی که به کشور خود بازگشته‌اند صرفاً بصورت الکترونیکی برگزار می شود و برای آن دسته از دانشجویان خارجی که در داخل کشور هستند مطابق با برنامه مقاطع تحصیلی انجام خواهد شد.