نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لینک‌های اتصال برای جلسات دفاع مجازی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده

لینک‌های اتصال برای جلسات دفاع مجازی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده


به اطلاع می‌رساند لینک‌ جلسات دفاع مجازی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی به شرح زیر می‌باشند. لازم به ذکر است دانشجویان جهت شرکت در جلسات با نام خانوادگی و شماره دانشجویی وارد جلسات دفاع شده و فرم شرکت در جلسات دفاع را پس از تکمیل به کارشناس آموزش مختص رشته ارائه نمایند.

 

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2