نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اسامی داوطلبان بدون آزمون دکتری تخصصی PhD سال تحصیلی 98

لیست اسامی داوطلبان بدون آزمون دکتری تخصصی PhD سال تحصیلی 98


ردیف

شماره پرونده داوطلب

نام خانوادگی و نام

مجموعه رشته

گرایش (های) انتخابی

1

131396

زارعی علی

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* برنامه ریزی درسی

2

131781

قریب طزره سحر

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* برنامه ریزی درسی

3

132099

باقری پوستکلایی سکینه

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* برنامه ریزی درسی

4

131377

معصوم زاده سمیرا

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روان شناسی - روزانه- دانشکده روانشناسی

5

131680

رضاپور فریدیان ریحانه

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روان شناسی - روزانه- دانشکده روانشناسی

6

131887

ورعی پیام

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روان شناسی - روزانه- دانشکده روانشناسی

7

131897

شباهنگ رضا

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روان شناسی - روزانه- دانشکده روانشناسی

8

131510

قنبریان الهه

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روانشناسی سلامت

9

131576

احسانی سحر

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روانشناسی سلامت

10

131819

روحانی زینب سادات

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روانشناسی سلامت

11

132009

اخوان عبیری فاطمه

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روانشناسی سلامت

12

132011

منصوری جمیل

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روانشناسی سلامت

13

132067

درختکار علی

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روانشناسی سلامت

14

131349

مقصودلو نیکتا

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

15

131412

شفیعی الهام

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

16

131951

ناجی سیده هدی

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* سنجش و اندازه گیری

17

131739

احتشام زهرا

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی

18

131487

فقیرنژاد فاطمه

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* مدیریت آموزشی

19

131874

قموشی زهرا

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* مدیریت آموزشی

20

132139

باغ شیخی فاطمه

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

* مدیریت آموزشی