نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فهرست مشمولان نهایی (لیست سوم) تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فهرست مشمولان نهایی (لیست سوم) تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸


 

فهرست مشمولان نهایی (لیست سوم) تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به شرح زیر می‌باشد.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

کدملی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

رشته تحصیلی

۱

علی

حاجیان

۲۵۰۰۵۳۵۶۰۶

کارشناسی

دانشگاه تهران

روانشناسی بالینی

۲

زهرا

رمضانی

۰۰۲۳۶۴۱۹۶۷

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

۳

فاطمه

رستموندی آغمیونی

۰۰۲۳۸۰۸۲۲۵

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

۴

فاطمه

باقری فرد

۰۰۲۴۲۹۷۷۲۰

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

۵

حنانه

مسلم خانی

۰۰۲۴۵۱۶۱۱۲

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

۶

نازنین

قاسمی

۰۸۲۰۴۷۰۱۱۲

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

۷

مائده

مهجوری

۱۲۵۰۵۷۹۴۳۰

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

۸

سیده بهار

شمس عالم

۲۲۸۳۱۵۰۰۸۶

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

۹

سیده آمنه

موسوی لقمان

۴۰۴۰۳۸۱۶۹۶

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی