نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت های کانون

فعالیت های کانون


 

اهم فعالیت های کانون دانش آموختگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به شرح ذیل می باشد:

  1. ارائه خدمات به فارغ  التحصیلان روان شناسی و علوم تربیتی
  2. برگزاری نشست های تخصصی با حضور فارغ التحصیلان روان شناسی و علوم تربیتی
  3. برگزاری دوره های بازآموزی در راستای آموزش مادام العمر
  4. برگزاری جشن های فارغ التحصیلی
  5. مشاوره به کسب و کارهای مرتبط با حوزه های روان شناسی و علوم تربیتی
  6. بوم گردی