نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

بدین وسیله به اطلاع متقاضیان فراخوان پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می‌رساند جهت اطلاع از فراخوان و مدارک به آدرس اینترنتی زیر مراجعه و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

http://pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Regulations/Default.aspx

لازم به ذکر است مدارک خود را جهت بررسی اولیه به ایمیل مدیریت امور پژوهشی به آدرس researchmgr@azaruniv.ac.ir ارسال نمایید.