نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم وابستگی مجله علوم روان‌شناختی به دانشکده

عدم وابستگی مجله علوم روان‌شناختی به دانشکده


به اطلاع اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانشجویان محترم می‌رساند که مجله علمی - پژوهشی علوم روان‌شناختی هیچگونه ارتباط سازمانی با دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ندارد.