نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح های پژوهشی کاربردی دانشکده

طرح های پژوهشی کاربردی دانشکده


عناوین طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشکده که با سازمان‌های مختلف منعقد شده است

 

۱- عنوان طرح: بررسی مبانی نظری، اصول و روش‌های طراحی برنامه‌های روانشناختی خانواده محور- مجری خانم دکتر سوگند قاسم زاده

 

۲- عنوان طرح: مستند سازی فعالیت‌های مؤسسه مهر طه – مجری خانم دکتر شهین ایروانی

 

۳- عنوان طرح: ارائه الگوی مدیریت استعداد به منظور ارزیابی و رتبه بندی سازمان‌ها – مجری خانم دکتر زهرا نقش

 

۴- عنوان طرح: بررسی میزان خدمات اصلاحی، تربیتی، پزشکی و قضائی زندان‌های استان قزوین در سال ۱۳۹۶ – مجری خانم دکتر مرضیه عالی

 

۵- عنوان طرح: تأثیر آموزش مداخله‌های مثبت گرا در افزایش شادکامی ایثارگران مطابق شناسنامه طرح تحقیقاتی - مجری خانم دکتر اعظم نوفرستی

 

۶- عنوان طرح: پژوهش جهت تهیه راهنمای اجرای فعالیت‌های کارکردهای اجرایی مغز برای والدین – مجری آقای دکتر حسین کشاورز

 

۷- عنوان طرح: سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای کارکنان آموزشی آموزشگاه علمی - تخصصی شهید چمران ناجا – مجریان: آقای دکتر مقدم زاده و آقای دکتر صالحی