نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار "تحول دیجیتال در آموزش عالی"

سمینار "تحول دیجیتال در آموزش عالی"


سمینار " تحول دیجیتال در آموزش عالی"

زمان: یکشنبه 11 آدر 1397 ساعت 10:00

مکان : اتاق شورای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی