نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سطوح تربیت اخلاقی در اسلام از نگاه استاد دانشگاه تهران

سطوح تربیت اخلاقی در اسلام از نگاه استاد دانشگاه تهران


 

استاد گروه مبانی فلسفی اجتماعی آموزش و پرورش دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سطوح تربیت اخلاقی در اسلام را با سخنرانی در دانشگاه روستوک آلمان تشریح کرد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دکتر خسرو باقری، استاد گروه مبانی فلسفی اجتماعی آموزش و پرورش دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ در دانشگاه روستوک آلمان تحت عنوان تربیت اخلاقی در اسلام سخنرانی کرد.

دکتر خسرو باقری در سخنان خود گفت: «بدفهمی‌های بسیاری اسلام را احاطه کرده است؛ چه در سطح بین‌المللی که اسلام تداعی‌گر تروریسم است، چه در سطح کشورهای اسلامی که در آنها کج‌فهمی‌هایی از اسلام شکل گرفته است. اما اگر پژوهشگری به دور از این بدفهمی‌ها در خود متون اسلامی تفحص کند، می‌تواند تصویر خالص‌تری از اخلاق در اسلام فراهم آورد».

وی با اشاره سطوح اخلاق در دیدگاه اسلام گفت: «سطح اول سطح اخلاق انسانی است. این سطح حتی پیشادینی است. اهمیت این سطح از اخلاق تا آنجاست که حتی گرویدن یا نگرویدن به دین را ممکن می‌کند. در این سطح انسانی، انسان از آن نظر که انسان است، نه برحسب نژاد یا ملیت یا اموری نظیر آن، ارزشمند است».

استاد گروه مبانی فلسفی دانشگاه تهران در ادامه گفت: «در سطح دوم، اخلاق در زمینه‌های خاص مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در زمینه‌هایی مانند فرهنگ‌ها و آئین‌های مختلف. در این سطح، نظام‌های اخلاقی هم دارای اشتراک و هم دارای اختلاف‌اند و اختلاف‌ها ناشی از موقعیت‌هاست. در این سطح، برای تربیت اخلاقی باید به اشتراک‌ها اولویت داد و بر آنها تاکید کرد».

دکتر باقری افزود: «سرانجام، در سطح سوم، اخلاق در سطح شخصی مطرح است. در این سطح به نحو عمده تفاوت‌های میان اشخاص مطرح است. تربیت اخلاقی در این سطح مستلزم آن است که در داوری اخلاقی نسبت به دیگران محتاط باشیم زیرا دسترسی به نیات افراد برای دیگران امکان‌پذیر نیست. نهایی‌ترین اصل تربیت اخلاقی این است که سه سطح انسانی، بومی و فردی به‌صورت همزمان در نظر گرفته شوند زیرا هر یک بدون بقیه ناقص خواهد بود. سطح اول بدون دو سطح بعدی، منجر به جهانی‌گرایی کور می‌شود؛ سطح دوم بدون دو سطح دیگر، منجر به نسبی‌گرایی می‌شود و سطح سوم، بدون دو سطح دیگر، منجر به خودگرایی می‌شود».