نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی پاسداشت خرد خود شفابخشی، نیاز سبک زندگی امروز

سخنرانی پاسداشت خرد خود شفابخشی، نیاز سبک زندگی امروز


سخنرانی:

" پاسداشت خرد خود شفابخشی، نیاز سبک زندگی امروز

(فرا تغذیه و طب چی گانگ)"

سخنران: خانم دکتر سونیا هاشمی

 

زمان: روز دوشنبه مورخ 4/9/1398 ساعت  14  الی 16

مکان: اتاق شورا (طبقه شورا) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران