نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی سرکار خانم دکتر مرضیه دهقانی

سخنرانی سرکار خانم دکتر مرضیه دهقانی


به نام حضرت دوست

قابل توجه استادان گرامی و دانشجویان عزیز

 

از مجموعه سخنرانی های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

در سال تحصیلی -14001399

موضوع سخنرانی:

"چیستی و نقش پژوهش های روایی در حوزه تعلیم و تربیت"

سخنران: خانم دکتر مرضیه دهقانی

(متقاضی ارتقا در گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی)

       زمان: روز دوشنبه مورخ 27/11/1399 ساعت 10  الی 12

مکان: لینک 1 اتاق   301                http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1