نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی خانم پروفسور مونت سرات گوما چهارشنبه ۰۴/‏۰۲/‏۹۸

سخنرانی خانم پروفسور مونت سرات گوما چهارشنبه ۰۴/‏۰۲/‏۹۸


از مجموعه سخنرانی های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی: "How to write a scientific paprer"

سخنران: خانم پروفسور مونت سرات گوما (استاد روان شناسی از کشور اسپانیا)

 

      زمان: روز چهارشنبه مورخ 4/02/1398 ساعت   9 الی 12

   مکان: اتاق شورا (طبقه سوم) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران