نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی خانم دکتر حسینی دهشیری

سخنرانی خانم دکتر حسینی دهشیری


قابل توجه استادان گرامی و دانشجویان عزیز

سخنرانی

از مجموعه سخنرانی های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

در سال تحصیلی -14001399

 

موضوع سخنرانی:

"خلاقیت رویکرد محوری در آموزش پست مدرن در عصر دانایی محور"

سخنران: خانم دکتر افضل السادات حسینی دهشیری

(متقاضی ارتقا در گروه فلسفه تعلیم و تربیت )

 

       زمان: روز دوشنبه مورخ 11/12/1399 ساعت 10  الی 12

 

مکان: لینک 1 اتاق   301                http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1