نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساختار معاونت

ساختار معاونت


 

به اطلاع دانشجویان گرامی می­رساند با توجه به تغییرات ساختاری و فرایندی در معاونت آموزشی موارد زیر را در نظر بگیرید:

  1. دانشجویان برای تمام مراحل و فرایندهای آموزشی به کارشناسی آموزش مراجعه می نمایند و تمام مسئولیت های آموزشی کارشناسان(منشی) گروه ها به آموزش منتقل شده و از مرحله ثبت نام تا مرحله فارغ التحصیلی در معاونت آموزشی انجام خواهد شد؛
  2. کارشناسان(منشی) گروه ها رابط بین آموزش و گروه ها می باشند و زیر نظر معاونت آموزشی فعالیت می نمایند؛
  3. کارشناسان گروه در مرحله انتقال(جابجایی کامل فرایندها) موظف به پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان می باشند؛
  4. در صورت مشاهده هر گونه مشکل خواهشمند است موارد را به طور مستقیم با معاون آموزشی در میان بگذارید؛
  5. ساختار معاونت و منابع انسانی به صورت زیر می باشد که لازم بر است دانشجویان گرامی بر اساس این ساختار به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند:

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می­رساند با توجه به تغییرات ساختاری و فرایندی در معاونت آموزشی موارد زیر را در نظر بگیرید:

  1. دانشجویان برای تمام مراحل و فرایندهای آموزشی به کارشناسی آموزش مراجعه می نمایند و تمام مسئولیت های آموزشی کارشناسان(منشی) گروه ها به آموزش منتقل شده و از مرحله ثبت نام تا مرحله فارغ التحصیلی در معاونت آموزشی انجام خواهد شد؛
  2. کارشناسان(منشی) گروه ها رابط بین آموزش و گروه ها می باشند و زیر نظر معاونت آموزشی فعالیت می نمایند؛
  3. کارشناسان گروه در مرحله انتقال(جابجایی کامل فرایندها) موظف به پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان می باشند؛
  4. در صورت مشاهده هر گونه مشکل خواهشمند است موارد را به طور مستقیم با معاون آموزشی در میان بگذارید؛
  5. ساختار معاونت و منابع انسانی به صورت زیر می باشد که لازم بر است دانشجویان گرامی بر اساس این ساختار به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند: