نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان ارزشیابی الکترونیکی

زمان ارزشیابی الکترونیکی


 

زمان ارزشیابی  الکترونیکی اعضاء محترم هیات علمی تا تاریخ 97/10/05 می باشد. در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان انتخاب واحد و مشاهده نمرات را نخواهد داشت.