نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی


 

خانم آتوسا محمدی

سمت: رئیس اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

تلفن: ۶۱۱۱۷۵۷۶ - ۶۱۱۱۷۵۲۲-۶۱۱۱۷۵۲۴-۸۸۲۳۷۴۳۵
دورنگار :۸۸۲۳۹۴۱۷

رایانامه

اتاق: ۱۰۳ طبقه همکف ساختمان شمالی

نظارت بر کلیه امور آموزشی دوره کارشناسی، کارشناسی