نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شخصیت و سلوک سیاسی-اجتماعی شهید والامقام سپهبد قاسم سلیمانی

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شخصیت و سلوک سیاسی-اجتماعی شهید والامقام سپهبد قاسم سلیمانی