نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره‌های آموزشی مؤسسه آموزش عالی مدت مربوط به دانشجویان، اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر

دوره‌های آموزشی مؤسسه آموزش عالی مدت مربوط به دانشجویان، اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر


 با عنایت به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی مدت (فرهیختگان دانشگاه سابق)، به استحضار می‌رساند بر اساس این تفاهم نامه، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر شاغل و بازنشسته دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی مؤسسه آموزش عالی مذکور با ۴۰% تخفیف استفاده نمایند.

شیوه نامه  PDF