نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره‌های آموزشی مرکز آموزش های آزاد دانشکده زبان ها مربوط به دانشجویان، اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر

دوره‌های آموزشی مرکز آموزش های آزاد دانشکده زبان ها مربوط به دانشجویان، اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر


با عنایت به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی  به استحضار می‌رساند بر اساس تفاهم نامه مذکور، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر شاغل و بازنشسته دانشگاه و همسر و فرزندان آنها میتوانند از دوره‌های آموزشی مرکز آموزش های آزاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی با ۴۰% تخفیف استفاده نمایند.

 شیوه نامه  PDF

 شیوه نامه  DOCX