نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره‌های آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی مربوط به دانشجویان، اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر

دوره‌های آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی مربوط به دانشجویان، اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر


با عنایت به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به استحضار می‌رساند بر اساس تفاهم نامه مذکور، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر شاغل و بازنشسته دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی مراکز آموزشی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی با ۴۰% تخفیف در دوره‌های عمومی و ۳۰% تخفیف در دوره‌های تخصصی استفاده نمایند.

شیوه نامه   PDF

شیوه نامه   DOCX